Religionsvetenskap GR (A), 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Religionsvetenskap GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Välkommen till kursen Religionsvetenskap GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada att du har valt att studera världens religioner hos oss! I nuläget ger vi kurser från A- till magisternivå, men siktet är inställt på att starta forskarutbildnings-nivån i framtiden. Vi strävar efter att du ska stimuleras genom dina studier oavsett hur erfaren du är.

  • Kursplan:
  • Kurskod: RK011G
  • Anmälningskod: M2751
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Det är viktigt att du senast datumet för kursens start besöker den lärplattform, Moodle, som utgör kursens nav. Information om hur du gör det finns nedan.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

På lärplattformen Moodle hittar du allt du behöver för att gå kursen. Här lägger vi ut föreläsningar, dokument och annat kursmaterial. Via Moodle skickar vi meddelanden till din MIUN-mejladress så det är viktigt att du använder Moodle. Du skickar också frågor till lärarna via lärplattformen samt tar del av våra nyhetsmeddelanden. Moodle når du via studentportalen. Det är således mycket viktigt att du kontinuerligt går in på Moodle för att ta del av nytillkommen information under kursens gång.

Föreläsningar
Samtliga föreläsningar spelas in och läggs ut i mp3- eller videoformat. Det gör att vi kan lägga mer tid på seminarier och på annan kontakt med er studenter.

Examinationer
Delkurserna examineras genom duggor. En dugga är en examinerande uppgift som inte har någon egen provkod i Ladok. Detta betyder att samtliga duggor, dvs examinerande uppgifter, inom en delkurs måste vara avklarade för att betyg på delkursen ska kunna ges.
Duggorna inom delkurserna är vanligen av två slag;

• Quiz på Moodle med frågor som mäter faktakunskaper, förståelse av religionsvetenskapliga begrepp, perspektiv och metoder. Dessa quiz är att likna vid webb-baserade salstentor och utförs på ett visst datum och mellan vissa klockslag.

• Skriftliga inlämningar, PM, som är av redovisande och utredande karaktär. Dessa inlämningsuppgifter arbetar du självständigt med under ca en arbetsveckas tid och lämnar därefter elektroniskt in senast ett visst datum och klockslag. Info om hur inlämningarna sker ges vid respektive delkurs start.

Seminarier
För dig som läser på distans använder vi ett system som heter ZOOM för seminarier. Länken till lärarnas virtuella rum där finner du också i Moodle. I ZOOM-rummen kan man samtala om man har ett headset med mikrofon och hörlurar. Det är särskilt viktigt med hörlurar, eftersom ljudet från seminariet annars ”ekar” när din mikrofon är påkopplad. Det är också trevligt med webbkamera, men inte ett krav för att få delta i seminarierna.

Läser du helfart (100%) så innebär det att vi förväntar oss att du har möjlighet att delta dagtid och att du kan lägga 40 timmar i veckan på dina studier.

Det är mycket viktigt att du införskaffar kurslitteraturen i god tid till kursstart. Kurslitteraturen hittar du i kursplanen som finns i länken i början av detta brev.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, hjärtligt välkommen till kursen!


Pierre Wiktorin
Kursledare
pierre.wiktorin@miun.se

Anna-Pya Sjödin
Studierektor religionsvetenskap
studierektor.religionsvetenskap@miun.se

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPierre Wiktorin