Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning och som student vid Mittuniversitetet.

Roligt att du valt att läsa vårt program på avancerad nivå. Jag heter Erik Borglund och är programansvarig; har du frågor så tveka inte att ta kontakt med mig!

Introduktion och programstart den 2 september klockan 09:15 . Starten sker i vårt videokonferensverktyg Zoom. Adress https://miun-se.zoom.us/j/237201579

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom Detta är ett program på distans där schema för respektive kurs återfinns i Moodle och inte i Schema-sök. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Detta utbildningsprogram går på distans där föreläsningar och seminarier sker online. Vi använder oss av Zoom som mötesteknik. Utbildningen går på helfart vilket innebär att du som student bör planera för att det tar 40 timmar/vecka i anspråk. Vissa veckor kan det vara kortare och andra mer.

Föreläsningarna spelas i normalfallet in och kan följas efterhand. Vi väljer dock inte att spela in någon form av dialog med studenterna.

Vår erfarenhet är att det ofta är enklare att fullfölja sina studier om man också deltar på föreläsningar och den frågetillfällen som erbjuds.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetErik Borglund
programansvarig