Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision och som student vid Mittuniversitetet.

Peter Öhman heter jag och är programansvarig för programmet samt kursansvarig för programmets första kurs och jag hälsar dig varmt välkommen till programmet.

Du registrerar dig själv på programmet genom att registrera dig på terminens första kurs FÖ024A, Redovisning och revision, 15 hp. Registreringen öppnar 29/8 och stänger 9/9, sedan upphör möjligheten till registrering.

Utbildningsplan: Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision

Programkod: SFRRA Anmälningskod: L2281
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Måndag den 2 september, 2019, kl 10.15-13.00 är det programstart med introduktion och föreläsning via bildkonferens i sal L103.

Kursen bygger vidare på det ni tidigare lärt er på de redovisningsinriktade kurserna i utbildningen. Vi varvar teoretiska och praktiska moment. Vi rekommenderar att ni har skaffat huvudböckerna till kursstarten.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/ri1X50gQ0560YvQQ75Z8170Y0Zy9007333Y66Q775.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Programmet är ett campusprogram och samtliga i programmet ingående kurser är campuskurser med normal undervisning på helfart. Vilket förutsätter din närvaro här på campus.

Andelen moment med obligatorisk närvaro varierar mellan kurserna och framgår av respektive kursschema och -information. För kurser med salstentamen gäller att tentamen skrivs här på campus.

Spärrar i utbildningen förekommer, genom särskilda behörighetskrav till vissa kurser som kräver att du har avslutat vissa av de tidigare kurserna. Samtliga behörighetskrav framgår av kursplanen till respektive kurs.

Se kursguiden för upplägget för kursen, FÖ024A.

Länk till kursguide

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång varmt välkommen till programmet och den första kursen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Peter Öhman
Program- och kursansvarig