Sociologi GR (A), 30 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

De lärare ni kommer att möta på första momentet är Lasse Reinikainen och Anders Ramsay. Lasse är också kursansvarig för hela A-kursen så om ni har frågor rörande hela 30 hp-kursen kan ni vända er till honom. När kursen börjar kommer ni få en studieguide för hela terminen där ni får mer specifik information om kursens olika moment.

  • Kursplan:
  • Kurskod: SO001G
  • Anmälningskod: Q2261
  • Ort: Sundsvall
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Tänk på att införskaffa litteraturen i god tid innan kursstart, detta gäller också inför de olika delmomenten på kursen. När det gäller första momentet så börjar vi med böckerna Båten i parken (Månson) samt Sociologi 2.0 (Lindgren). Kursens första introducerande föreläsningar är mycket viktiga då den ger ett centralt ramverk för det sociologiska tänkandet, så missa inte de föreläsningarna.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w7505vQQ1YZY5Q8Y02y6Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Kvalitativ metod) behandlar metod såväl teoretiskt som praktiskt. Moment 3 (Sociologins klassiker) ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här läser vi originaltexter av klassiska sociologer. Moment 4 (Klass, kön och etnicitet) är det avslutande momentet på A-nivå och där behandlas centrala sociala kategoriseringar vilka bildar grund både för våra identiteter likväl som samhälleliga strukturer. I alla kurser varvas föreläsningar med arbetsdagar och seminarier, eftersom en viktig del i lärandet är diskussioner och egna reflektioner. Av denna anledning har vi också olika former av examinationer; det kan vara hemtentor, salstentor eller examinerande seminarier likväl som kombinationer av dessa.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Denna kurs syftar till att ge er goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor. Välkomna till en spännande och utvecklande kurs!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetLasse Reinikainen
Lasse Reinikainen/Kursansvarig