Sociologi GR (A), 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs går helt på IT-distans så vi har inga fysiska träffar. Kursen går på halvfart vilket innebär att ni läser delkurs 1 och 2 under höstterminen, och delkurs 3 och 4 på vårterminen. Att läsa på halvfart innebär c:a 20 timmars studier per vecka, och mycket av tiden går åt till att läsa litteraturen och skriva olika typer av uppgifter på kursplattformen.

Kursplan: Sociologi GR (A), 30 hp

Kurskod: SO001G Anmälningskod: Q7071
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursen börjar vecka 36 och kursplattformen på Moodle blir synlig först några dagar innan dess. Inför kursstarten bör ni skaffa all litteratur inför delkurs 1 (de finns listade i kursplanen). Det är tre böcker, Månson, Lindgren och Johansson & Lalander, samt ett par artiklar. Artiklarna kommer att presenteras på kurssidan och finnas tillgängliga för nedladdning via Mittuniversitetets bibliotek.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Lasse Reinikainen är kursansvarig och kan svara på frågor gällande hela 30 hp-kursen. När kursen väl har startat kan ni ställa frågor kring specifika moment direkt till den lärare som ansvarar för vardera moment. Dessa lärare presenteras i den studieguide som kommer att finnas på kurssidan vid kursstart.

Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Kvalitativ metod) behandlar metod både teoretiskt och praktiskt. Moment 3 (Sociologins klassiker) ger en fördjupning i teorier som introduceras redan på moment 1, men här läser vi också utdrag ur originaltexter av t. ex. Marx, Weber och Durkheim. Moment 4 (Klass, kön och etnicitet) är det avslutande momentet på A-nivå och där behandlas centrala sociala kategoriseringar som bildar grund både för våra identiteter, likväl som för samhälleliga strukturer. Examination sker genom olika former av obligatoriska diskussions- och inlämningsuppgifter samt hemtentor.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Denna kurs syftar till att ge goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människor villkor. Välkomna till en spännande och utvecklande kurs!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lasse Reinikainen
Lasse Reinikainen/Kursansvarig