Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Kursperioden sträcker sig från vecka 36 till och med vecka 03. Kursen går på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmar per vecka. Inga obligatoriska träffar förekommer, utan undervisningen bedrivs enbart via den interaktiva lärplattformen Moodle.

Vi lärare som arbetar i kursen önskar dig varmt välkommen att dela hösten med oss på Mittuniversitetet!

För denna kurs gäller ett krav på att registrerade studenter genomför en obligatorisk uppgift senast fredag den 20/9, kl. 23.30. Den obligatoriska uppgiften kräver inte att du har läst kurslitteraturen, utan är endast till för att registrera kursaktivitet. Uppgiften är därför inte betygsgrundande. Om du inte har genomfört uppgiften före utsatt tid så kommer ett s.k. tidigt avbrott att rapporteras.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.


2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation

Kursen är uppbyggd kring tre (3) moment, vilka kommer att behandlas genom kurslitteraturen, obligatoriska uppgifter, samt momentspecifika examinationer på lärplattformen Moodle. Distansstudier vid Mittuniversitetet innebär att studierna främst bedrivs genom interaktion och kommunikation här på lärplattformen Moodle. Ni uppmanas därför i att gemensamt söka nå momentens lärandemål, utan lärarens ständiga kontroll och översyn i att inlärningsprocessen framskrider.

Denna inlärningsprocess understödjer att ni får bästa behållning av kursens tre (3) moment. Det aktiva deltagandet på lärplattformen är därför ett mycket viktigt moment i ditt lärande. Du förutsätts bland annat att mer självständigt söka efter kunskap och ta mer ansvar för den egna inlärningen. För distansstudier är det individuella ansvaret för inlärningen än mer betonat genom att det är inga fysiska träffar. Ett aktivt deltagande i diskussionsforumen på lärplattformen är därför ett mycket viktigt moment i distansstudier.

Börja med att läsa studiehandledningen för att få en bild av hur kursen är upplagd och vilka uppgifter som du ska göra under resans gång. Då vet du mer om vad som förväntas av dig och också vad du kan förvänta dig av kursen. Bekanta dig med Moodle genom att klicka runt överallt – var nyfiken och klåfingrig! Det är viktigt att du känner till alla lärplattformens funktioner och att du har gjort dina profilinställningar redan vid kursstart, detta för att din distanskurs skall kunna fungera på bästa sätt för dig.

Vid distansstudier är det otroligt viktigt att vara aktiv och delaktig på lärplattformen Moodle, dels för att interagera med övriga medstudenter och därigenom känna samhörighet i det gemensamma intresset och lärandet, och dels för att erhålla fler perspektiv på det som ska läras in. Genom att du delger det du tänker på till de andra så ger du dem ett till perspektiv på ämnet utifrån dina erfarenheter och tidigare kunskaper, och när du läser det andra skrivit så breddas ditt eget tänk och därmed dina kunskaper. Du och dina medstudenter får då ut så mycket mer av kursen än om ni sitter ensamma på era kammare och läser in litteraturen på egen hand.

Har du inte införskaffat kurslitteraturen så är det hög tid! Det kan vara väntetid på kurslitteratur kring kursstart, så beställ den direkt. Litteraturlistan finner du i kursplanen och i studiehandledningen. Det bästa sättet att komma igång och få största utbytet av kursen är att börja läsa redan vid kursstart!

Ta dig an kurslitteraturen med stor entusiasm! Ett tidsplan kommer att finnas i studiehandledningen som kan underlätta för dig att komma igång. Kurslitteraturen är obligatorisk!

Till sist vill vi återigen uppmärksamma dig på att kursen har den första obligatoriska uppgiften som måste vara genomförd innan fredag den 20 september, kl. 23:30 om du vill fortsätta kursen. Uppgiften är obligatorisk för att du ska behålla din studieplats. Om inte uppgiften genomförs i tid kommer du bli avregistrerad med tidigt avbrott från kursen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Så, ett sista råd är att du läser kurslitteratur och allt annat lärmaterial i Moodle ordentligt och att du tar för vana att gå ut i Moodle regelbundet, gärna varje dag!
Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!

Lycka till med studierna och väl mött i Moodle!

Med vänliga hälsningar Lärarlaget

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatherine de Oquinena