Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Vad roligt att du ska läsa den här kursen i Sociologi!

Vi, lärarna på kursen, hälsar dig välkommen till denna kurs som ämnar introducera dig för sociologiska teorier, begrepp och metoder att använda för förståelsen av fenomen som rör risker och kriser i samhället.

Kursplan: Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Kurskod: SO051G Anmälningskod: Q4191
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-01-19

Kursen startar tisdag 3 september, kl. 10.15, i sal G2351 med en introduktion till kursen som helhet och till det första momentet som introducerar sociologin som vetenskaplig disciplin.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5018w7505vQQ1YZY5Q8Y02y1Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är upplagd i fyra moment om vardera 7,5 hp med inriktning mot sociologisk introduktion (moment 1), sociologisk metod (moment 2), samhälle och risk (moment 3) och slutligen mot förståelse av risk på grupp- och individnivå (moment 4).

För att komma igång ordentligt på kursen är det viktigt att du har tillgång till litteraturen som står i fokus för det första momentet (se litteraturlista i kursplanen).

Kommunikationen på kursen sker, förutom när vi ses vid föreläsningar och seminarier, också genom kursplattformen Moodle. Du får tillgång till kursplattformen i samband med att du registrerar dig på kursen. Relevant och uppdaterad information kommer att finnas tillgänglig på kursens Moodle-sida vid kursstarten.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Kul att du vill läsa kursen tillsammans med oss!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Jonny Bergman
Kursansvarig