Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Denna kurs går helt på IT-distans så vi har inga fysiska träffar. Kursen går på halvfart vilket innebär att ni läser moment 1 och 2 under höstterminen, och moment 3 och 4 på vårterminen. Att läsa på halvfart innebär c:a 20 timmars studier per vecka, och mycket av tiden går åt till att läsa litteraturen och skriva olika typer av uppgifter på kursplattformen.

Kursplan: Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Kurskod: SO070G Anmälningskod: Q7081
Ort: Sundsvall/Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-09-02 - 2020-06-07

Kursen börjar vecka 36 och kursplattformen på Moodle blir synlig först några dagar innan dess. Inför kursstarten bör ni skaffa all litteratur inför moment 1 (de finns listade i kursplanen). Det är tre böcker (Månson, Lindgren samt Johansson & Lalander) och två artiklar. Artiklarna kommer att presenteras på Moodle, och de kommer att finnas tillgängliga att ladda ner via Mittuniversitets bibliotek.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
Kursen är uppdelad på fyra olika moment. Lasse Reinikainen är kursansvarig och kan svara på frågor gällande kursen. När kursen väl har startat kan ni ställa frågor kring specifika moment direkt till ansvarig lärare för vardera moment. Dessa presenteras i den studieguide som kommer att finnas på kurssidan vid kursstart. De två första momenten samläses med sociologistudenter, medan de två sista momenten samläses med genusvetenskapsstudenter.

Moment 1 (Sociologisk Introduktion) går igenom sociologins grunder och introducerar teorier på både övergripande samhällsnivå och på individ- och gruppnivå. Moment 2 (Kvalitativ metod) behandlar metod både teoretiskt och praktiskt. Moment 3 (Ålder, sexualitet och livslinjer) ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra maktrelationer så som ålder, sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors livsvillkor i det moderna samhället. Moment 4 (Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt) är det avslutande momentet och den tar sin utgångspunkt i samtida feministisk debatt där begrepp som kön, genus och jämställdhet problematiseras i relation till andra maktordningar som ras/etnicitet, klass och sexualitet. Examination sker genom olika former av obligatoriska diskussions- och inlämningsuppgifter, hemtentor och PM-skrivningar.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Denna kurs syftar till att ge goda kunskaper om både strukturer och kulturer i samhället, vilket möjliggör djupare analyser av de sociala processer som påverkar människors villkor. Välkomna till en spännande och utvecklande kurs!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Lasse Reinikainen
Lasse Reinikainen/Kursansvarig