Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi ser fram mot att få lära känna dej under de kommande sex terminerna som du kommer att studera hos oss. Det vill säga om du väljer att genomföra dina studier på masterprogrammet på halvfart, 20 timmar per vecka i tre år. Väljer du att studera på helfart når du din examen tidigare.

Eventuell ansökan om tillgodoräknande av kurser gör du på särskild blankett, se mer om det i Studentportalen.

Programstart sker den 2 september, kl 14.30 - 15.00 i en videokonferens via ZOOM följ/kopiera denna länk, https://miun-se.zoom.us/j/7537329598, där du får möta Catharina Höijer som är programansvarig. Vid detta tillfälle ges information om programmet som helhet, vilka val som är möjliga att göra och annat du kan behöva känna till när du börjar programmet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Utbildningen bedrivs till stor del genom självstudier, det vill säga eget ansvar för studierna. De fyra första terminerna sker samläsning med studenter på magisterprogrammet samt de som valt att läsa kurserna som fristående kurs. Det betyder att studentgruppen kommer att variera något över tid.

För att kunna ta del av och delta i de olika läraktiviteter som erbjuds i respektive kurs som ingår i programmet som leder fram till masterexamen i pedagogik, behöver du tillgång till dator med stabil internetuppkoppling. Din dator ska vara utrustad med både mikrofon, headset och kamera för att underlätta och möjliggöra kommunikation mellan dej, studiekamrater och lärare.

Varje termin består av två eller flera kurser beroende i vilken takt du väljer att studera. Varje kurser har en egen kursplan som beskriver respektive kurs syfte, lärandemål, kurslitteratur, examination med mera. Kursplaner och litteraturlistor revideras inför varje termin, se därför till att du har tillgång till den senaste versionen.

Den kurs som inleder studierna på programmet v 36 har kurskod PE049A, Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter l. Kursen omfattar 7,5 hp. Kursansvarig är Gunnar Augustsson. För mer information, se kursens välkomstbrev.

Utöver denna kurs kommer du under hösten att läsa kursen "Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5hp" (kurskod PE052A) eller "Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5hp"
(kurskod PE051A). Kursansvariga för dessa kurser är Jimmy Jaldemark (PE052A) respektive Ulla Damber (PE051A).

Om du har frågor om de olika kurserna som ingår i programmet vänder du dej direkt till den som är kursansvarig för den aktuella kursen (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om programmet i kursrummet för programmets första kurs). Frågor som gäller programmet som helhet besvaras av programansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Programansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Ann Christine Jansson, ann-christine.jansson@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetCatharina Höijer