Socionomutbildning

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Socionomutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet. Du kommer att börja dina studier måndag den 2 september, klockan 10.00 på Campus Östersund, Mittuniversitetet, i sal F214. Dina studier inleds med en kurs som heter Socialt arbete som profession och ämne - en introduktion, 22,5 hp (kurskod SA078G). Nedan följer information om den inledande delkursen.

Utbildningsplan: Socionomutbildning

Programkod: SSOCG Anmälningskod: R4511
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Det första kursmomentet omfattar fyra veckor och heter - Introduktion till socialt arbete som ämne, praktik och forskning - och inleder den 15 veckor långa introduktionskursen på programmet. Här nedan följer kort information som vi tror att du önskar känna till avseende de första fyra veckorna.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5078w7505vQQ1YZY5Q8Y08y6Z67Q7.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Redan nu är det bra att du känner till att de första fyra veckorna är mycket intensiva med mycket föreläsningar, seminarier samt ett lite större grupparbete. Räkna därför med att studera på heltid redan från start! Räkna också med att det endast kan bli tal om att åka hem lördagar - söndagar. Kursen kan INTE läsas på ”distans” (vilket gäller alla kurser på socionomprogrammet med undantag av praktikterminerna 3 och 5).

Av tidigare studenter har vi genom åren fått frågor som: Vilken litteratur ska jag börja läsa och vilken är viktigast? Svaret är att Du behöver samtliga böcker – alla är viktiga! Men för att vara lite extra tydlig, finner du information nedan om när under kursen viss litteratur avhandlas (se vad som gäller vecka för vecka nedan), om det är så att ni vill påbörja läsandet innan terminsstart.

Studievecka 1 och 2
Börjesson, B., & Börjesson M. (2015) Förstå socialt arbete. (hela boken) (ingår i grupparbete redovisning vecka 39)
Erikson, M G. (2015) Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna.(kan även användas på moment 3)
Meeuwisse, A & Sunesson, S. (2013) Perspektiv på sociala problem. (kap 1-3, 12-15, alltså inte hela)
Sandström, G. (2010) Att vara socionom: från utbildad till erfaren. (hela boken)
Skau, G. M. (2018) Mellan makt och hjälp – Om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare. (hela boken)

Studievecka 3 och 4
Dominelli, L. (2010) Social work in a Globalizing World. (kap 1 och 5, alltså inte hela boken)
International Federation of Social Workers. Global statement of ethical principles [Webbsida]
Thuren, Britt-Marie (2000) Den gamla gåtan om kvinnor och män (kap.), I boken: Män och kvinnor? Vad vet en genusvetare?


Under vecka fyra på kursen ska du alltså ha läst ALL litteratur men du ska också ha
- genomfört ett grupparbete och redovisning av grupparbete
- deltagit i ett seminarium
- genomfört tentamen av kursmoment 1 (tentamensdag är fredag 27/9)

Du bör alltså se till att du under kursens första vecka införskaffat större delen av litteraturen. Se också till att delta i de möjligheter som ges vad gäller studieteknik (se programmet som Kåren vanligtvis erbjuder under terminens inledande veckor) om du känner dig osäker på hur man studerar på universitetet.

SoaSek är socionomernas sektion i Kåren och har sektionsdag 4/9. I samband med föreläsningen den 4/9 kommer de att göra en kort presentation av sektionen och berätta mer om vad som händer under sektionsdagen.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi på avdelningen för Socialt arbete hälsar dig välkommen till Campus Östersund och Socionomutbildningen!

Bästa hälsningar,
Gunilla Egonsdotter

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Gunilla Egonsdotter
Kurssamordnare termin 1