Turism och destinationsutveckling

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Turism och destinationsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Nu är det din tur att påbörja en utbildning inom ett område som kommer att vara bland de mest expansiva i näringslivet under lång tid – turism!

Vi i turismmiljön, lärare och forskare, ser fram emot att välkomna dig och dina klasskompisar till Östersund i höst.

Utbildningsplan: Turism och destinationsutveckling

Programkod: STUDG Anmälningskod: S4311
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Mittuniversitetet och Studentkåren ordnar en välkomstdag med information till alla nya studenter i sal F214 kl. 10.00-11.30 måndag 2 september.

Introduktionen till turismprogrammet sker i sal G3215 kl. 13.15-15.00 samma dag. Det är viktigt att du närvarar vid uppropet. Har du av någon anledning förhinder men har för avsikt att studera på programmet kontakta oss via: ejtexp@miun.se

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av att planera, utveckla och marknadsföra resmål och evenemang ur ett hållbart perspektiv och programmets bredd ger dig kompetens inom en rad olika områden. Genom valbara kurser och den arbetsplatsförlagda utbildningen har du möjlighet att profilera dig och du kan förlägga delar av studierna utomlands. Utbildningen ger dig en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Programmet bygger på över fyrtio års erfarenhet av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en region där turistnäringen länge varit omfattande. Därmed finns stor erfarenhet av kvalificerad turismutbildning med näringslivskoppling och internationella nätverk. Här finns också Sveriges största turismforskningsinstitut ETOUR (läs mer på www.etour.se).

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång - varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Robert Pettersson
Programansvarig