Basår/behörighetsgivande utbildning

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Basår/behörighetsgivande utbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi som är programansvariga heter Pernilla Johnsen, Jennie Sandström och Tomas Nilson. Vi ska göra vårt bästa för att du ska trivas under din studietid.

Basåret i Östersund startar med en programträff måndag 2 september kl 10.15 i sal Q171. Då kommer du få praktisk information samt träffa lärare och annan personal.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1Q5008.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Vi rekommenderar att du innan programmet startar, i vecka 34-35, läser en preparandkurs i matematik för att fräscha upp dina matematikkunskaper. Preparandkursen i matematik är på tre högskolepoäng. Det behövs ingen särskild anmälan till den, utan du får registrera dig vid kursstarten. Kursen berättigar till studiemedel för veckorna 34-35. Ange i din ansökan till CSN att studierna startar den 19 augusti och att du läser 33 högskolepoäng (hp) under höstterminen.

Preparandkursen startar måndag 19 augusti kl 8.15-11.00 i sal Q171. Därefter fortsätter undervisningen enligt schema som kommer kunna ses via https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5058w5506vQQ1YZY5Q8Y08y0Z67Q7.html

Kursbok är senaste upplagan av:
- Matematik 5000 Kurs 1c Blå lärobok. Alfredsson, Bråting m.fl. Natur & Kultur. ISBN 9789127421608.
Boken kommer också till användning i den första matematikkursen på basåret.

Själva basåret börjar sedan med att vi under vecka 36-44 läser basårskurserna Biologi 1 och Matematik 3. Kurslitteratur för dessa är senaste upplagorna av:
- Biologi, Campus 1, Arvanitis, Hamza och Sundberg. Sanoma utbildning. ISBN 978-91-523-2040-2.
- Matematik 5000 Kurs 1c Blå lärobok. Alfredsson, Bråting m.fl. Natur & Kultur. ISBN 9789127421608.
- Matematik 5000 Kurs 2c Blå lärobok. Alfredsson, Bråting m.fl. Natur & Kultur. ISBN 9789127422537.
Dessutom kommer du behöva formelsamlingen:
- Formler och tabeller. Alphonce och Pilström. Natur & Kultur. ISBN 9789127422452.

Några tips:
- Köp kurslitteratur i god tid innan respektive kurs börjar.
- Sök studiemedel för hela basåret på en gång. Annars kan det bli problem under vårterminen om du inte klarat alla höstterminens kurser.
- Under basåret behöver du en grafritande räknare. Ett förslag är Texas TI82 STATS men även andra går bra, se https://www.miun.se/utbildning/kurser/natur-och-miljo/matematik/godkanda-miniraknare/

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetPernilla Johnsen
Programansvarig