Elkraftingenjör

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Elkraftingenjör och som student vid Mittuniversitetet.

Utbildningen du har sökt är efterfrågad av branschen eftersom väldigt få universitet har haft en hel elkraftutbildning att erbjuda under det senaste årtiondet. Branschen är med och stöttar utbildningen och arbetsmarknaden för den som genomför utbildningen.

Utbildningsplan: Elkraftingenjör

Programkod: TEKRG Anmälningskod: D2111
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Måndag vecka 36, 3/9 är det obligatoriskt upprop i Skellefteå med efterföljande samlingsvecka. Anmälan krävs senast 14/8 på programhemsidan http://www.elkraft.nu. Där hittar du ytterligare information samt erbjuds att repetera dina mattekunskaper innan programstarten. Information om hur du registrerar dig till http://www.elkraft.nu finner du nedan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Elkraftbranschen är under stark förändringens just nu. Vind- och solkraft är under uppbyggnad och det forskas på och planeras för andra typer av förnyelsebara produktionskällor. Apparaterna som ansluts till elnäten har till sin karaktär ändrats från resistiva och induktiva till elektroniska laster och den utvecklingen kommer att fortsatta. Dessutom tillkommer nya typer av laster som t.ex. laddhybridbilar och elbilar vilket sätter nya krav på elnätet. Utbildningen har starkt fokus på elkraftkurser.
Utbildningen, som är på distans, kommer att ges gemensamt av tre universitet, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, och Umeå universitet. Ungefär två gånger per termin infaller det obligatoriskt träffar för att framför allt genomföra olika laborativa moment. Utbildningen är densamma oavsett till vilket universitet man har sökt och labbar och träffar sker gemensamt. En av de två första kurserna som läses av alla studenterna gemensamt till hösten kommer att ges av Luleå tekniska universitet i Skellefteå och den andra av Mittuniversitetet.

DE FÖRSTA KURSERNA I ÅRSKURS 1
Kursen ”W0013T Elkraftteknik, introduktion” i läsperiod 1 arrangeras av Luleå tekniska universitet och bedrivs i huvudsak via deras lärplattformen Fronter. Under första veckan, dvs. vecka 36, är det samling i Skellefteå för alla elkraftstudenter med obligatoriskt upprop. Där kommer också flera examinerande moment att genomföras vilka är poänggivande och du har möjlighet att träffa dina blivande kurskamrater.

Den andra kursen som ges av Mittuniversitetet heter ”MA117G Algebra för ingenjörer” och ges via lärplattformen Moodle. Några dagar under samlingsveckan kommer också lärarna från Mittuniversitetet finnas på plats i Skellefteå. På följande länk hittar du kursplanen där bl.a. kurslitteraturen för kursen anges: http://www.miun.se/utbildning/kurser/sok-kursplan/kursplan?kursplanid=13088.

De företag som medverkar på utbildningen ordnar kostnadsfri resa och boende för samlingarna från det campus där du är antagen.
Uppropet för elkraftutbildningen sker på plats i Skellefteå måndag eftermiddag den 3:e september . Om ni inte kan närvara i Skellefteå på uppropet men ändå vill behålla er plats måste ni ansöka om dispens till programansvarig.

Senast den 14 augusti måste du även anmäla dig via det anmälningsformulär som finns på vår programgemensamma websida http://www.elkraft.nu att du tänker komma till samlingen i Skellefteå. Dessutom måste du anmäla om du tänker utnyttja erbjudandet om resa och boende. På www.elkraft.nu finns även detaljer såsom avgångstider, avreseplatser mm så håll noggrann koll på den sidan inför studiestart.

OBS! Om du anmäler att du ska utnyttja erbjudandet om resan och boende och sedan inte dyker upp utan att avanmäla dig kommer de medverkande företagen att debitera de kostnader de har för att anordna resan och boendet, ca 2 000 kr. Om du av någon anledning inte avser att påbörja utbildningen är det viktigt att du så snart som möjligt lämnar återbud.

PROGRAMHEMSIDA http://www.elkraft.nu
Programmet har en gemensam programhemsida för alla tre universitet där du som student ska kunna hitta all information om programmet som du ska behöva.

För att komma åt alla delar av sidan måste du genomföra följande steg:
1. Gå till adressen http://www.elkraft.nu och klicka på ”logga in” och skapa ett nytt användarkonto. Välj ditt riktiga för- och efternamn så vi kan särskilja er.
2. Gå till http://www.elkraft.nu. Logga in med den inloggning du skapat och klicka på "Registrera mig på denna kurs". Använd "Volt" som registreringsnyckel.

KURSLITTERATUR
Det är viktigt att du själv tar reda på vilken kurslitteratur du behöver skaffa och köper in den i tid innan kursstart. Kurslitteratur köper du själv i en bokhandel t.ex. via Internet. Räkna med att litteratur/material kan kosta cirka 4 000 kr per läsår.

REPETERA DIN GYMNASIEMATEMATIK
För att enklare kunna ta till sig matematiken på universitet är det mycket bra om du har repeterat matematiken inför starten av matematikkurserna. Två veckor innan programstart erbjuds en icke poänggivande kurs som ni kan starta med under sommaren. Information om hur man startar och genomför kursen finns på www.elkraft.nu under länken ”Preparandkurs i Matematik”.

UTRUSTNINGSKRAV
Det ställs krav på din tekniska utrustning för att du skall kunna tillgodogöra dig din utbildning på ett bra sätt. I tabellen nedan visas de minimikrav som din dator måste uppfylla för att klara detta. Olika programvaror och utrustning kräver en modern Windows baserad dator och bra internetuppkoppling. Det går även att köra Windows virtuellt i en annan miljö, t ex MAC eller Linux. Dock har du då ett eget ansvar att olika programvaror och anslutna enheter fungerar. Bland annat kommer vi att använda oss av ett oscilloskop som ansluts via USB och där använder vi drivrutiner för Windows. Några veckor innan kursstart så kommer ni att få information om användarkonto vid respektive universitet. Det ger access till e-mail konto, studentportalen, biblioteket osv. Under studietiden kommer ni att skriva flertalet tentamen (prov) på er hemort. Det är bra om ni redan nu börjar söka efter en lämplig plats att skriva på eftersom att det kan vara svårt att hitta dessa i sista stund inför tentamen. Många orter har ”lärcentra” som erbjuder detta men man kan även få skriva tentamen på annat universitet, högskola eller ambassad.

Att studera på universitetet är litet annorlunda mot vad du kanske är van från gymnasiet. Läsåret är indelat i fyra så kallade läsperioder fördelat på två terminer. En annan skillnad är att du oftast läser endast två ämnen åt gången (per läsperiod). Utbildningen är på helfart och förutsätter att du lägger ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi vill hälsa sig mycket varmt välkommen till denna utbildning och vi hoppas att dina studier skall ge dig nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Kent Bertilsson
Programansvarig Elkraftingenjörsprogrammet