Industridesign

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Industridesign och som student vid Mittuniversitetet.

Jag heter Mikael Marklund och är programansvarig. Vi som arbetar på programmet är mycket glada över att du blivit antagen och ser fram emot att få träffa dig i höst. Vi ska göra vårt allra bästa för att du ska trivas under din studietid. Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till mig på telefon 010-142 84 73 eller per epost mikael.marklund@miun.se.

Utbildningsplan: Industridesign

Programkod: TIDEG Anmälningskod: E2101
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Programmet startar den 2 september kl 09.00 med ett upprop samt grundläggande information inför studiestarten. Detta sker i sal R106 i R-huset på campus Sundsvall. Efter uppropet sker installation i designsal R211 där du tilldelas din personliga arbetsplats. På eftermiddagen med start kl 13.00 sker en välkomstceremoni i Grönborgs ljusgård för alla nya studenter på Universitetet i Sundsvall.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Att läsa till industridesigner på industridesignprogrammet vid Mittuniversitetet innebär teoretiska studier varvat med praktisk tillämpning. De flesta kursers upplägg bygger på detta. Den inhämtade kunskapen tillämpas direkt i en uppgift som i slutet på kursen presenteras för läraren. Detta är den pedagogiska modell som kallas ”Learning by doing” som vi hela tiden arbetar efter. Man läser i regel alltid 2-3 kurser parallellt med en avslutande examination. Examinationsformen är i regel en muntlig presentation där den studerande visar på sin designprocess samt slutresultatet.
Varje student har tillgång till en personlig arbetsplats i en designsal bland de andra klasskamraterna vilket man har access till dygnet runt. Verkstäder och dess tillgång till maskiner kräver ett maskinkörkort som studenten får utbilda sig till tidigt i åk1. Verkstäder har man tillgång till fram till kl 23.00 alla dagar. Material som är obligatoriskt för olika kurser ingår. Material utöver bekostas av studenten.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Än en gång, varmt välkommen till Industridesignprogrammet vid Mittuniversitetet!
Jag hoppas att du kommer att trivas hos oss samt få den utbildning du söker. Vår ambition är och har alltid varit glasklar. Vi vill ge dig mycket kunskap samt en positiv totalupplevelse under dessa år.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Mikael Marklund
programansvarig