Processoperatör

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Processoperatör och som student vid Mittuniversitetet.

Vi heter Olof Björkqvist och Gunilla Pettersson och är programansvariga för processoperatörsprogrammet tillsammans med Lisa Lundin som ansvarar för kurserna som ges av Umeå universitet.

Utbildningsplan: Processoperatör

Programkod: TPRCG Anmälningskod: G2031
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Den första programveckan inleds med programinformation och föreläsningar via bildkonferenssystemet Zoom. Den andra veckan genomförs som en innevecka i Skellefteå tillsammans med några av våra industripartners. Inneveckan börjar på förmiddagen tisdagen den 10 september på Campus Skellefteå och slutar på torsdag eftermiddag den 12 september. Studiebesöken är obligatoriska moment.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/personal/riqQ7745X50Z09Q0Z85g7Y6Z6Z016Y35Q05vQY6Q5yo8q075oQ.html. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Vår utbildning är en distansutbildning som vi genomför tillsammans med Umeå universitet. Vi har delat upp kurserna så att vi ger ungefär hälften av kurserna var. Kurserna följs via universitetens lärplattformar. Mittuniversitetet använder Moodle i våra kurser. Dessutom träffas vi några gånger per termin. Preliminärt har vi tre träffar första terminen och tre träffar övriga terminer på någon av universitetsorterna. På dessa träffar har vi laborationer, examination och seminarier. Utbildningen är kostnadsfri men ni bekostar själva resor och uppehälle i samband med träffarna till den campusort där ni är antagna, i detta fall Sundsvall. Vid träffar på annan ort än studieorten utgår ersättning för resa och boende från studieorten. Ersättningen motsvarar kostnad för buss/tåg och boende på vandrarhem.

Mellan träffarna har vi schemalagd handledning där vi möts via videokonferenssystem. De studenter som bor nära Sundsvall kan sitta tillsammans i Mittuniversitetets lokaler. Vi kommer att använda Zoom som är ett gemensamt konferenssystem som används av många av Sveriges universitet.

PROGRAMSTART
Utbildningen startar med introduktion och upprop via Zoom på länken https://miun-se.zoom.us/j/6705913715
och en samlingsvecka vecka 37 i Skellefteå då ni träffar lärare, industrirepresentanter och studenterna från Umeå Universitet. Studiebesöken på samlingsveckan är obligatoriska moment.

INLEDANDE KURSER
I den första kursen "KT023G Inledande kurs för processoperatörer" kommer du att få möta industrierna och få en introduktion till vad yrket innebär. Dessutom kommer vi att introducera de teoretiska ämnena som tillämpas i utbildningen. I den kursen finns introduktionsföreläsningar, studiebesök och egna uppgifter, till exempel att intervjua en processoperatör. Samtidigt som ni läser denna kurs kommer ni att läsa en matematikkurs som ges av Umeå universitet. Repetera gärna gymnasiematematiken i sommar, det brukar göra det lättare att komma igång med matematikkursen på universitetet.

KURSLITTERATUR
Det är viktigt att du själv tar reda på vilken kurslitteratur du behöver skaffa och köper in den i tid innan kursstart. Kurslitteratur köper du själv i en bokhandel t.ex. via Internet. Räkna med att litteratur/material kan kosta cirka 4 000 kr per läsår.

UTRUSTNINGSKRAV
Eftersom utbildningen går på distans är det viktigt att du har en datorutrustning som fungerar för att kommunicera med oss och som du kan använda i utbildningen.
Operativsystem: Windows 7 professional, Windows 8.1 professional, Windows 10 professional eller Max OS X.
Kamera: USB webbkamera eller inbyggd
Headset: Med hörlurar och mikrofon i ett set. (Datorns inbyggda högtalare och mikrofon avrådes.)
Webbläsare: Firefox, Chrome (senaste versionen) eller annan likvärdig webbläsare.
Internetuppkoppling: Fast uppkoppling minst 1 Mbit. 3G brukar inte fungera så bra

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Trevlig sommar! Vi ser fram emot att få träffa dig i höst på programupptakten.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Olof Björkqvist
Programansvariga