Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till kursen Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Jag som är kursansvarig heter Maria Lexhagen och är docent i turismvetenskap. Jag har jobbat med forskning om turism och besöksnäringen i mer än 20 år och då främst fokuserat på kundens perspektiv inom marknadsföringsområdet. Genom samhällets stora förändring i form av digitalisering har också turisters beteende i stor utsträckning påverkats vilket jag inriktat min forskning på.

Kursplan: Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Kurskod: TR067G Anmälningskod: S4321
Ort: Östersund Studieform: Distans Studiefart: 50%
Kursperiod: 2019-11-11 - 2020-01-19

Kursen har inga fysiska träffar utan genomförs via Moodle. Kursen startar 11 november men kurssidan på Moodle kommer att vara tillgänglig några dagar innan.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Kursinformation
På kurssidan i Moodle kommer all information om kursen att finnas i form av dokument och länkar. Där kommer också att finnas funktioner för att lämna in uppgifter och även olika verktyg för att kommunicera med både lärare och studenter på kursen. Verktyget Zoom, som är ett videosystem för möten, kommer att användas vid några tillfällen där jag ger kortare föreläsningar. Tillfällena annonseras på kurssidan i Moodle och kan man inte närvara så finns material på kurssidan i efterhand. Även handledningstillfällen för uppgifter på kursen annonseras på kurssidan och genomförs via Zoom. Kursen har 2 böcker i kurslitteraturlistan och jag rekommenderar er att skaffa båda.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen till kursen! Det viktigaste för ditt eget lärande är ditt engagemang i kursen genom att ta del av kursmaterial, diskussioner och uppgifter i en omfattning av ungefär 20 timmar i veckan vilket motsvarar studier på halvfart.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Maria Lexhagen
Kursansvarig Maria Lexhagen