Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och som student vid Mittuniversitetet.

Utbildningsplan: Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling

Programkod: UPROA Anmälningskod: T3151
Ort: Sundsvall Studieform: Distans Studiefart: 50%
Start: Höstterminen 2019

Programstart sker den 2 september, kl. 13.15 - 14.00 i en videokonferens via ZOOM följ/kopiera denna länk, https://miun-se.zoom.us/j/7537329598 där du får möta Catharina Höijer som är programansvarig. Vid denna information ges information om programmet som helhet, vilka val som är möjliga att göra och annat du kan behöva känna till när du börjar programmet.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Magisterprogrammet inleds med kursen "Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter l, 7,5hp" (kurskod PE049A), kursansvarig Gunnar Augustsson. Kursen startar den 2 september med en första träff samma dag, se mer om det i den aktuella kursens välkomstbrev.
Utöver denna kurs kommer du under hösten att läsa kursen "Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5hp" (kurskod PE052A) eller "Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5hp" (kurskod PE051A). Kursansvariga för dessa kurser är Jimmy Jaldemark (PE052A) respektive Ulla Damber (PE051A).

Du kommer att läsa de kurser som ingår i magisterprogrammet tillsammans med studenter från masterprogrammet och de som läser kurserna som fristående.

Om du har frågor om de olika kurserna som ingår i programmet vänder du dej direkt till den som är kursansvarig för den aktuella kursen (kontaktuppgifter finner du i den övergripande informationen om programmet i kursrummet för programmets första kurs).

Frågor som gäller programmet som helhet besvaras av programansvarig. Frågor av administrativ karaktär riktas till kursadministrationen eller studierektor.

Programansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se
Fakultetsadministratör: Ann Christine Jansson, ann-christine.jansson@miun.se
Studierektor: Marie Frykland, marie.frykland@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Catharina Höijer
Programansvarig: Catharina Höijer, catharina.hoijer@miun.se