Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Masterprogrammet i folkhälsovetenskap och som student vid Mittuniversitetet.

Program- och kursintroduktionen blir tisdagen den 3 september kl 15:00-17:00 via bildkonferenssystemet Zoom. Länken hittar du i lärplattformen Moodle som du kommer åt när du registrerat dig.

Första kursen i programmet heter Hälsovetenskap och har kurskod FH007A. Du hittar kursplanen med kurslitteratur med hjälp av kurskoden. Låna eller beställ kursböckerna i god tid innan kursen börjar.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Utbildningen och kurserna använder lärplattformen Moodle. Kurserna i programmet kommer att vara helt webbaserade med föreläsningar och seminarier via webben (Zoom). Att läsa distansutbildning utan träffar på campus vid Mittuniversitetet innebär att du studerar självständigt på din hemort eller var än du befinner dig och att du har kontakt med lärare och kurskamrater via en ständigt öppen kurssida i lärplattformen Moodle. Diskussioner och inlämningsuppgifter är också i lärplattformen Moodle. Kursspråk är svenska och engelska.

Vid kursstart av första kursen Hälsovetenskap väljer du en studiegrupp på kursens plattform där du kommer att delta i.

Din första kursuppgift är att skriva 10-20 rader om:
Vad hälsa betyder för dig?
När anser du dig själv ha hälsa?
Vad gör du för att vara i god hälsa?

Lägg in uppgiften i din grupps diskussionsforum den 6 september.


Om du har problem med tillgång till Moodle-plattformen, vänligen kontakta Helpdesk på universitetet, epost: helpdesk@miun.se eller telefon: +46 (0)10-142 80 00

.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetEija Viitasara
Docent i folkhälsovetenskap / Programansvarig