Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet och som student vid Mittuniversitetet.

Vi lärare på programmet hälsar dig välkommen till studierna! Utbildningen syftar till att du som student ska utveckla kunskap och kompetens för att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande med hälsa i arbetslivet.

Mittuniversitetet och Studentkåren bjuder in till en välkomstdag 2 september för att du ska få en så bra start som möjligt hos oss på universitetet. Här får du tillgång till viktig information och dessutom tillfälle att träffa nya människor.

Tiden är 13.00 - 14.30 för dig som ska gå Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet. Välkomstdagen är frivillig. Du kan läsa mer om dagen hä

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation

Vi rekommenderar att du kommer till introduktionsdagarna i Sundsvall av flera skäl. Programmet ges i form av en distansutbildning och detta är det enda tillfället som är campusförlagd under de första 10 veckorna, resterande undervisning sker via vår lärplattform och andra webbverktyg. Under de förtsa dagarna ges information om programmet, föreläsningar, genomgång av webbverktyg och studieuppgifter. Vår pedagogiska idé bygger på att ni som studenter diskuterar ämnen inför seminarier och arbetar med gruppuppgifter studiegrupper. Vi den första sammankomsten kommer du att delas in i en studiegrupp tillsammans med några andra. Här ges utrymme att själv delta i indelningen i studiegrupp.

Kursplanen för första terminen, Rehabiliteringsvetenskap GR (A) 30 hp, finner du genom att söka på kurskoden RH039G, HT 19.

När du får tillgång till studentportalen kan du gå in på lärplattformen Moodle, där finner du studiehandledning, schema och annan information.

För frågor rörande den första kursen, kontakta:
Carolina Klockmo: carolina.klockmo@miun.se Tfn: 010-142 78 92

För frågor rörande programmet i sin helhet, kontakta programansvariga: Maria Warne: maria.warne@miun.se eller Åsa Tjulin: asa.tjulin@miun.se

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi lärare i programmet ser fram emot att träffa dig under din utbildning och hälsar dig varmt välkommen till Mittuniversitetet.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet
Programansvariga:
Maria Warne: maria.warne@miun.se och Åsa Tjulin: asa.tjulin@miun.se

Ansvarig för första kursen: Carolina Klockmo: carolina.klockmo@miun.se