Sjuksköterskeutbildning

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Du är hjärtligt välkommen till Sjuksköterskeprogrammets första kurs. Vi är glada över att du sökt din utbildning hos oss på Mittuniversitetet och hoppas att du ska trivas.

Utbildningsplan: Sjuksköterskeutbildning

Programkod: VSSKG Anmälningskod: O2101
Ort: Sundsvall Studieform: Campus Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Upprop i Sjuksköterskeprogrammet kommer att ske måndagen den 2 september 2019, kl. 10.15-12.00 i sal C 306.

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom www.miun.se/schemasok. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Kursen Omvårdnadens kunskapsområde är den första kursen i Sjuksköterskeprogrammet och under terminens fem första veckor kommer du att läsa ämnet Omvårdnad - som är sjuksköterskans karaktärsämne. Omvårdnadskurserna kommer att varvas med kurser i Medicinsk vetenskap under utbildningen.

Den studerandegrupp som du kommer att ingå i består av ca 70 studenter. För att ni ska få tillfälle att lära känna varandra lite bättre kommer ni att delas in i mindre studiegrupper (basgrupper) med ca 5-6 personer/grupp.

Undervisningen sker i stor grupp - genom föreläsningar men också i mindre grupper - vid seminarier. Examination kommer att ske både skriftligt, muntligt och praktiskt.

Det är viktigt att du har tillgång till litteratur då du börjar utbildningen så ordna detta i god tid.
Följande litteratur är obligatorisk i den första kursen:

Författare/red: Dahlborg-Lyckhage, E.
Titel: Att bli sjuksköterska - en introduktion till yrke och ämne
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Edberg, A-K., & Wijk, H.
Titel: Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ehrenberg, A., & Wallin, L.
Titel: Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Friberg, F., & Öhlén, J.
Titel: Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Heise Löwgren, C.
Titel: Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http//www.socialstyrelsen.se
Kommentar: Nätupplaga finns tillgänglig

Författare/red: Polit, D.F., & Beck, C.T.
Titel: Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: JP Lippincott Company

Författare/red: Sandman, L., & Kjellström, S.
Titel: Etikboken. Etik för vårdande yrken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Du är hjärtligt välkommen till Institutionen för Omvårdnad och till 3 spännande och innehållsrika år i Sjuksköterskeutbildningen.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ulla Näppä
Med vänlig hälsning
Marie Ericsson, kursansvarig
marie.ericsson@miun.se
010-142 85 29