Sjuksköterskeutbildning

Spara favorit

VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Hej!
Varmt välkommen till Sjuksköterskeutbildning och som student vid Mittuniversitetet.

Vi är glada över att du sökt din utbildning hos oss och vi vill passa på att berätta mer om vad vi har att erbjuda dig. Som ny student hittar du information om allt du behöver veta på vår hemsida. Där finns exempelvis information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner.

Utbildningsplan: Sjuksköterskeutbildning

Programkod: VSSKG Anmälningskod: O4241
Ort: Östersund Studieform: Campus Studiefart: 100%
Start: Höstterminen 2019

Upprop i Sjuksköterskeprogrammet sker måndagen den 2/9-19 kl. 9.15-12.00 i O212

De fem första veckorna kommer du att läsa kursen Omvårdnadens kunskapsområde 7,5 hp, inom ämnet omvårdnad med kurskod OM066G. Klicka på länken till kursplan och litteraturlista:

https://www.miun.se/utbildning/kurser/Sok-kursplan/kursplan/?kursplanid=20823

Schema
Fyra veckor innan terminsstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ Klicka på schema, välj att du vill söka kurstillfälle och sök sedan kurstillfälle genom att skriva in OM066G i rutan där det står sök kurstillfälle.. Observera att schemat uppdateras fram till terminsstarten och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter terminsstart.
Du som studerar på distans utan fysiska träffar, hittar information om datum, tider och annat i lärplattformen Moodle.

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skaffa inloggning till Studentportalen
Du kan skapa ett konto till Studentportalen tidigast 30 dagar innan kursstart. I Studentportalen tar du del av kursmaterial, registrerar dig på kurser och så vidare. Så registrerar du ett användar-ID för Studentportalen

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

2. Läs igenom aktuell utbildningsplan
För att hitta kursplaner för de kurser som ingår i programmet kan du använda vår ”kursplansök”, www.miun.se/kursplaner. I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Programinformation
Innan studierna till sjuksköterska börjar erbjuds du att läsa en preparandkurs i matematik. Obs! Kursen börjar två veckor innan terminsstart och pågår fram till ordinarie programstart. Första tillfället sker 20/8 kl 10.15-15.00 i G1351. Se länk för mer information:

Mer info om kursen
Länk till mer information om kursen

Övningsuppgifter
Länk till övningsuppgifter


Nedan följer information om sjuksköterskeutbildningen:

Både teoretiska och praktiska studier ingår i utbildningen. Föreläsningar, grupparbeten, fältstudier, seminarier, metod- och simuleringsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) varvas.

Den studerandegrupp som du kommer ingå i består av ca 60 studenter. Undervisningen sker i stor grupp - genom föreläsningar men också i mindre grupper- vid seminarier.

Redan under de fem första veckorna kommer du att gå ut på en fältstudiedag på en vårdavdelning. Enligt smittskyddsläkarna i Jämtlands- och Västernorrlands län bör studenter under verksamhetsförlagd utbildning inom vården ha ett allmänt vaccinationsskydd för mässling, påssjuka och röda hund (MPR), stelkramp och difteri samt polio. Du bör därför inventera ditt vaccinationsskydd och om fullgott skydd saknas ansvarar du för att vaccination blir gjord i god tid före utbildningens start. Vi rekommenderar också att du är vaccinerad mot hepatit B.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar information om våra campus, registrering, bostad, checklista för nya studenter och tentamensrutiner med mera på vår hemsida www.miun.se/antagen

Välkomstdag - för dig som är ny student
Ett universitet med äkta gemenskap, det brukar våra studenter säga om oss. Välkomstdagen – första måndagen på terminen - är ett bra sätt att lära känna universitetet, dina klasskompisar, andra studenter och att helt enkelt komma in i livet som student. Se Välkomstdag

Studentkåren
Studentkåren drivs av och för studenter vid Mittuniversitetet. De arbetar för att din utbildning ska bli så bra som möjligt. På universitetet finns också ett flertal föreningar/utskott som ser till att du har kul under din studietid, bland annat ordnar de ett flertal aktiviteter som pubaftnar, sittningar och musikquizkvällar.
Studentkåren i Sundsvall
Studentkåren i Östersund

Biblioteket
När du studerar på Mittuniversitetet får du automatiskt ett biblioteks¬konto ungefär en timme efter att du aktiverat ditt studentportalskonto och godkänt lånereglerna. Du använder sedan ditt studentportalsinlogg för att låna och reservera böcker och för att komma åt bibliotekets resurser hemifrån. Vill du veta mer kan du gå in på: http://biblioteket.miun.se.

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Lika villkor på Mittuniversitetet
Här finner du kontaktuppgifter till lika villkorsgruppen samt information om diskrimineringslagen och det arbete för lika villkor som bedrivs vid Mittuniversitetet: www.miun.se/student/lika-villkor. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Vi önskar dig åter igen varmt välkommen till sjuksköterskeutbildningen på Mittuniversitetet Campus Östersund.

Med vänlig hälsning
Mittuniversitetet

Ulla Näppä
Ulla Näppä/Programansvarig

Maria Pettersson och Petra Agnholm/Kursansvariga OM066G