VÄLKOMMEN TILL MITTUNIVERSITETET

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
Mittuniversitetets utbildningar är planerade utifrån rådande läge och rekommendationer från våra myndigheter. Eventuella förändringar i exempelvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan innebära förändringar i utbildningarnas upplägg och planering. Håll dig uppdaterad om läget genom att läsa ditt välkomstbrev igen inför kursstarten. Läs mer om Mittuniversitetets arbete med anledning av coronaviruset och Covid-19 på www.miun.se/corona.

Hej!
Varmt välkommen till kursen Psykologi GR (A), Basblock, 30 hp och som student vid Mittuniversitetet.

Viktig information!

Denna kurs samläser med programmet för personal- och arbetslivsfrågor. Programstudenter, termin ett, är enligt rektorsbeslut prioriterade undervisning på campus. För dessa studenter är salar bokade.

För er som läser psykologi A som fristående kurs kommer undervisning ges via zoom.
Länk: https://miun-se.zoom.us/j/61998234547

Läs mer om detta under rubriken "Upplägg

  • Kurskod: PS087G
  • Anmälningskod: P4641
  • Ort: Östersund
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Kursperiod: 2020-08-31 - 2021-01-17

Delkurs 1, Introduktion till psykologi 7.5 hp, startar måndag den 31 augusti v. 36

Uppstartsträff på digital länk i Zoom den 31/8 kl 13.15 https://miun-se.zoom.us/j/61998234547

Vidare information och kursmaterial finns i det webbaserade kursrummet i Moodle, vilket du når genom att logga in på studentportalen.

Schema
Fyra veckor innan kursstart når du ditt schema genom https://cloud.timeedit.net/miun/web/student/ri1X5079Z4709vQQ7wZ1Q88Y05yY5YQ7.html. Observera att schemat uppdateras fram till kursstart och förändringar kan vid undantagsfall inträffa även efter starten.

Kursinformation

Viktig information!

Den fristående kursen i psykologi A (kurskod PS087G) läser tillsammans med studenter på programmet för personal- och arbetslivsfrågor (kurskod PS081G).

Programstudenter, termin ett, är enligt rektorsbeslut prioriterade undervisning på campus. För dessa studenter är salar bokade, vilket kan ses i schemat.

För er studenter som ska läsa psykologi A som fristående kurs, kommer undervisning ges via zoom. Länk: https://miun-se.zoom.us/j/61998234547

Det är över 90 antagna till psykologi A, därmed är det viktigt att de som läser fristående kurs inte kommer till angiven föreläsningssal.

Det är dock tillåtet att vistas på campus och sitta på de studieytor som finns där.

Dessa direktiv kan komma att ändras i och med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

All undervisning på den första delkursen kommer att ges digitalt via Zoom.
Zoom kommer att användas på flera moment i kursen. Se därmed till att bekanta dig med Zoom redan innan kursstart: https://www.miun.se/student/studentstod/it-tjanster/zoom/

Information om coronaviruset för dig som vistas på campus:
Vi är varandras arbetsmiljö. Tänk på att ta individuellt ansvar. Vi kan inte veta om personen bredvid oss själv är riskgrupp eller har närstående i riskgrupp.
Håll avstånd, var noga med handhygien och stanna hemma vid minsta symtom på förkylning/sjukdom. För mer information: miun.se/corona

_________________________________________________________________________

Introduktion till psykologi, v.36-40
Personlighetspsykologi, v.41-45
Kognitions- och inlärningspsykologi, v. 46-50
Socialpsykologi, v.51-2

I skrivande stund planeras undervisning bedrivas på campus Östersund i den mån det är möjligt, samt via den digitala kommunikationskanalen Zoom. Ändringar kan komma att ske utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska risken för smittspridning. Bevaka schema för eventuella ändringar.

Det är viktigt att du redan från kursstart har tillgång till kurslitteraturen, samt har avsatt tid för dina studier. Kursen ges på helfart med en beräknad studietid på ca 40 timmar i veckan.

Vill uppmärksamma att det kan vara problem att beställa kurslitteraturen på första och tredje delkursen, då den är slut hos vissa leverantörer.

Författare/red: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Lutz, C.
Titel: Atkinson & Hildgard's Introduction to Psychology.

Om du inte får tag i ovanstående litteratur kan nedanstående fungera som en ersättare:

Författare/red: Wayne Weiten
Titel: Psychology Themes & Variations
Förlag: Cengage Learning Custom Publishing
Upplaga: Senaste upplagan

Innan dina studier kan börja är det tre saker du måste göra
1. Skapa ett studentkonto (tidigast 30 dagar innan kursstart)
Läs mer om hur du skaffar ett studentkonto här

Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare behöver inte skaffa ett nytt studentkonto utan använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.
Har du glömt dina inloggningsuppgifter skapar du nya här.

2. Läs igenom aktuell kursplan
I kursplanen finns information om kurslitteratur och annat som styr genomförande för både lärare och studenter.

3. Registrera dig på dina kurser
Du ska själv registrera dig på de kurser du läser under terminen, detta gör du via https://www.miun.se/student/. Du kan registrera dig tidigast två arbetsdagar före kursstart.

Om du inte tänker gå utbildningen du är antagen eller reservplacerad till...
Vänligen gå in på www.antagning.se och lämna återbud. Det kan finnas sökande som står som reserv som vill ha din plats.

Studentinformation
Du hittar checklista för nya studenter, information om studentbostäder och Mittuniversitetets studenttjänster med mera på www.miun.se/antagen

Om du har intyg på en varaktig funktionsnedsättning
Då har du möjlighet att få pedagogiskt stöd, se länk: www.miun.se/funktionsnedsattning

Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar får du mer än gärna höra av dig till oss via kontakt@miun.se eller på telefon 010-142 80 00 kl. 08.00–16.00.

Annika Aletind, samordnare för introduktionsblocket hälsar dig varmt välkommen.
Min förhoppning är att du som student kommer utvecklas och inspireras av innehållet i kursen.

Med vänlig hälsning
MittuniversitetetAnnika Aletind
Samordnare A-block