Avdelningen för humaniora (HUM)

Spara favorit 27 apr april 2018
Studenter på Campus Östersund

Avdelningen för humaniora finns på Campus Sundsvall. Verksamheten bedriver forskning och erbjuder över 70 olika kurser inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap.

Om du vill ha ett arbete som kräver en god förmåga att tänka kritiskt, kunskap i att söka och värdera information, problematisera och analysera ur flera perspektiv samt klä resultaten i en språkdräkt anpassad till sin publik, då passar en humanistisk utbildning för dig.

Språkliga kunskaper och förmåga att systematisera, värdera och analysera information – det är sådant som framtidens arbetsgivare i allt större utsträckning kommer att fråga efter. På avdelningen för humaniora får du dessa kompetenser. Som student hos oss kan du kombinera kurser så att du kan ta en examen på kandidat-, magister-/master- eller forskarnivå.

Kontakta HUM-avdelningen

Tf. avdelningschef
Peter Degerman

Besöksadress
Hus M
Holmgatan 10
87170 Sundsvall

Postadress
Avdelningen för humaniora
Mittuniversitetet
87170 Sundsvall

HUMexp@miun.se