Pågående doktorsavhandlingar

Spara favorit 18 mar mars 2014

Pågående avhandlingar för doktorsexamen vid Avdelningen för humaniora

Engelska
Emma Karin Brandin: Domestic Comedy in the Novels of Elizabeth Gaskell and E.M. Forster
Irina Frisk: The language of cooperation & disagreement in virtual learning environments
Christian Hummelsund Voie: The Place of Narrative in Revisionist Ecocriticism and Nature Writing
Jörgen Höglin: Sense Metaphors in Contemporary British English
Pernilla Nord: The Construction of Subjectivity in Selected Works of Bret Easton Ellis and Charles Bukowski
Airong Wang: English Didactics, ICI, English Immersion

Historia
Johanna Aurell: Rehabilitering, förbättranden och friskförklaringar inom svensk psykiatrisk vård, 1900 - 1970
Petra Bäckström: Kvinnor, föreningsliv och modernisering, Sundsvall 1900-1960
Robert Eckeryd: Utomäktenskaplighet i Västerbotten och Ångermanland 1860-1900
Anna Stjernström: Entreprenörskap i Norrlands inland under moderniseringsprocessen, ca 1850-1910
Glenn Svedin: Kriminalitet och industrialisering, 1850-1914