Doktorandföreningen Humaniora

Spara favorit 29 apr april 2013

Vid Avdelningen för humaniora (HUM) finns en ämnesövergripande doktorandförening för avdelningens forskarstuderande. Föreningen ska företräda doktorandernas intressen på avdelnings- och fakultetsnivå och syftar till att främja doktorandernas utbildnings- och arbetssituation.

För mer information: doktorand.hum@miun.se