Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp

Spara favorit 29 apr april 2013

Utbildningen avser att ge dig teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet humaniora, särskilt ämnesområdet engelska.

Termin 1
En introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde
Kurskod: EN008A
English MA, Perspectives on the Humanities, 7,5hp
(Kan också sökas som fristående kurs)

En modul som fokuserar på avancerad litteraturteori
Kurskod: EN009A
English MA, Literary Theory I, 7,5 hp
(Kan också sökas som fristående kurs)

En avancerad lingvistikmodul
Kurskod: EN010A
English MA, Linguistics, 7,5hp
(Kan också sökas som fristående kurs)

Valbara moduler (bara programstudenter)
Kurskod: EN 011A
Kurskod: English MA, Linguistic Methodology

Eller

Kurskod: EN012A
English MA, Literary Theory II

Termin 2
EN005A (bara programstudenter)
Engelska AV, Examensarbete, 30hp
Studier i vetenskaplig framställning samt författandet av ett vetenskapligt självständigt arbete.