Grundutbildning i engelska

Spara favorit 29 apr april 2013

Den första kursen som du kan läsa är Engelska GR (A) som består av praktisk språkfärdighet, grammatisk analys, och studium av engelskspråkiga länders nutida litteratur och samhällsliv.

Den första fördjupningskursen är Engelska GR (B) som inkluderar ett allmänlingvistiskt perspektiv på språket som system, belyser litteratur- och kulturstudiet ur historisk och idéhistorisk synvinkel, och vidareutvecklar färdighetsträningen.

För att vidareutveckla dina kunskaper finns Engelska GR (C). Dina kunskaper om språk och litteratur vidareutvecklas genom studier av olika lingvistiska discipliner och litterära teorier. Slutligen skriver du en vetenskaplig uppsats.

Förutom ovanstående erbjuds också ett antal färdighetsinriktade specialkurser på 7.5 poäng. På grundutbildningsnivå finns en kurs i affärsengelska.