Militärhistoria

Spara favorit 20 jun juni 2013

Hur stred egentligen de gamla grekerna? Hur kunde Alexander den store med ungefär 40 000 man besegra hela det mäktiga Persiska riket? Hur stor betydelse hade egentligen riddarna rent militärt under medeltiden? Hur kunde den karolinska armén ha en sådan framgång med sin offensiva taktik; med blanka vapen och pikar, i en värld av skjutvapen och kanoner? Var låg egentligen Napoleons militära geni? Varför tog det så lång tid innan det militära etablissemanget i Europa helhjärtat anammade kulsprutan?

Detta är några av de många frågor som besvarats vid de militärhistoriska kurser som vi erbjudit åren 2006-2012 vid Mittuniversitet.

Av ekonomiska skäl (framförallt på grund av en låg genomströmning) kommer dessa kurser inte längre att erbjudas.