Vietnamkriget

Spara favorit 12 jul juli 2016

I denna kurs står soldater från fyra olika arméer under det andra Vietnamkriget (åren 1965-73) i fokus:

Det är några av de många frågor som kommer att avhandlas under kursen.

Kursens upplägg
Kursen är på sammanlagt 7.5 högskolepoäng och internetbaserad. Den kräver ingen fysisk närvaro vid Mittuniversitet. All kommunikation med läraren sker via e-post, alternativt telefon eller vanlig post.

Om tentamen
Du tenterar av kursen genom att skriva en rapport. Det exakta sidantalet bestämmer du själv, men jag råder dig att skriva ca. 15-20 sidor. Alternativt kan du även tentera muntligen, per telefon eller genom att komma till Mittuniversitet.

Om kurslitteraturen
För en beskådan av vilka kursböcker som ingår på de olika kurserna, se kursplanen.  Jag rekommenderar dig att köpa böckerna. De finns hos de flesta svenska och europeiska nätbokhandlare. För det bästa priset, se www.bokfynd.nu. Böckerna finns även på svenska universitetsbibliotek, tyvärr dock i rätt få exemplar, se http://libris.kb.se.

 Er lärare
Jag heter Magnus Perlestam.  Jag är fil. dr. och docent i Historia vid Mittuniversitetet. Det är ingen överdrift att påstå att jag allt sedan barnsben vurmat för militärhistoria. Som doktorand (i Lund) tog jag initiativet till det militärhistoriska seminariet. Som anställd vid Mittuniversitetet har jag haft privilegiet att under ett antal år undervisa som lärare i militärhistoria vid våra militärhögskolor. Jag forskar även själv i ämnet; mitt nuvarande projekt berör militära föreställningar om heder, mod, plikt och manlighet under framförallt karolinsk tid. Därutöver har jag intresserat mig för den svenska beredskapstiden under andra världskriget.