Publikationer och medverkan.

Spara favorit 6 nov november 2017
Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Roland Anrup, "Mnemosyne, Díke y Bía: memoria, justicia y violencia", i Enán Arrieta Burgos (red.) Conflicto armado, justicia y memoria (2016).

Anders S. Johansson, "Vad var kritiken? Om aktivism, cynism och kritisk teori", Kultur & Klasse nr 122 (2016).

Erik Nydahl (red.), Den nya staten. Ideologi och samhällsförändring kring sekelskiftet 1900 (Nordic Academic Press 2016). Mederkar gör även Per Hammarström, Glenn Svedin och Stefan Dalin.

Peter Degerman, Anders E. Johansson och Anders S. Johansson medverkar alla i Subjekt Södergran. Om jagen i Edith Södergrans poesi (Makadam förlag 2016).

Torbjörn Forslid, Patrik Lundell, Anders Ohlsson & Tobias Olsson (red.), Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani (Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 2017).

Reinhard Hennig presenterade ”Literary Memory of Environmental and Climatic Change in the Sagas of Icelanders” vid Nature, Landscape, and Place: Memory Studies in the Nordic Middle Ages (Uppsala, 19-20 januari).

Terry Walker. "'he saith yt he thinkes yt': Linguistic Factors Influencing Third Person Singular Present Tense Verb Inflection in Early Modern English Depositions", Studia Neophilologica, vol. 89: 1, 133-146.

Rachel Allan. "From do you know to I don't know: An analysis of the frequency and usefulness of lexical bundles in five English language self-study books", Corpus Pragmatics. DOI: 10.1007/s41701-017-0016-9.

Anki Edlund deltog i konferensen HiSoN 2017 i New York 5–7 april "Examining the Social in Historical Sociolinguistics" med ett paper tillsammans med Erla Hulda Halldórsdóttir, Islands universitet: "Gendering Historical Literacy. Two Cases of Vernacular Writing in 19th and 20th Century Iceland and Sweden".

Martin Shaw. Bidrag vid National Forum for English Studies (Jönköping University, 26-28 april, 2017), med titlen "Thresholds of Misrecognition: The Violence of Female Romani/Traveller Life Story Paratexts".

Peter Degerman presenterar presenterar artikeln "Runt ingens inälv – den svenska ekopoesin som posthumanism" på konferensen Ekokritiken i Norden – i går, idag och i morgon vid Mälardalens Högskola, 4-5 maj.

Ann-Catrine Edlund (Svenska språket) medverkade 25–27 oktober i Svenskans beskrivning 36 med föredraget ”’Vi satt och knä’. Skriftspråklig identifikation i en folklig dagbok från 1890-talet”.

Per Hammarström (Historia) opponerar på Harry R:son Svenssons avhandling: Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden." Entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945”. Stockholms universitet, 25 november.

27–28 november. Maths Bertell (Religionsvetenskap) deltar i  Folklore and Old Norse Mythology Conference i Helsingfors.