Seminarier och konferenser

Spara favorit 6 nov november 2017

6 november, 14.15-15.45, English lecture, M301. Professor Jukka Tyrkkö, Linnéuniversitet lectures on "Trump, tweets and corpus methods"

7 november, 9–11. M301. Humanioras högskolepedagogiska seminarium. Kontakta Maths Bertell.

7 november, 14.15. Föreläsning historia, L105. Mats Hallenberg (Stockholms Universitet) föreläser om ett projekt han håller på att avsluta med arbetsnamnet ”Välfärdens mål och medel. Debatter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år”.

9 november, 17.00. Lunchrummet. Teoretiska läsgruppen läser Timothy Mortons Dark Ecology. Kontakt: Anders S. Johansson.

16 november, 13.15-14.45. Engelska seminariet, M301. Dr Godelinde Perk föreläser om "Communities and Narratives in Modern Devout and Beguine Writings"

16 november, 14.15. Föreläsning historia, L105. Carl Henrik Carlsson (Hugo Valentin-centrum Uppsala universitet)  föreläser om den syntes han skriver om de svenska judarnas historia. Seminariet kommer dels att vara inriktad på att beskriva de svenska judarnas historia, dels (kanske i än högre grad) på den generella problematiken det finns att skriva en syntes i ett historiskt ämne. 

21 november, 14.15, Föreläsning historia, L105. Tända ljus inför ett huvudlöst jesusbarn: religion som kulturarv (och kulturarv som religion..?) Helena Wangefelt Ström, doktorand i museologi /Kultur- och medievetenskaper, vid Umeå universitet föreläser om sitt avhandlingsprojekt. 

21 november, 9–11. Humanioras högskolepedagogiska seminarium. Seminariet hålls denna gång via Adobe Connect. Kontakt: Maths Bertell.

21 november, 15.15–17. M301. Litteraturvetenskapliga seminariet. Gästseminarium. Elisabeth Hjorth presenterar ett pågående arbete.

30 november, 13.15, Föreläsning historia, L105. Erland Mårald (från Umeå Universitet) föreläser på temat ”Framväxten av skogliga samhällskontrakt”.

30 november, 14.15. Doktorandseminarium, engelska. M108. Doktorand Christian Hummelsund Voie försvarar sin avhandling Nature Writing of the Anthropocene. Fakultetsopponent är Professor Scott Slovic, University of Idaho.

1 december, 13.15–14.45. Lokal meddelas senare. Engelska seminariet. Scott Slovic (University of Idaho): "The Art of Information: Nature Writing Today".

6 december, 14.15. Doktorandseminarium, historia. L105. Anna Stjernström lägger fram en text.