Fakulteten för humanvetenskap (HUV)

Spara favorit Skriv ut 16 dec december 2016

Fakulteten omfattar humaniora, utbildningsvetenskap, omvårdnad, hälsovetenskap och de samhällsvetenskapliga avdelningarna på universitetet. Fakultetens verksamhet är organiserad i nio avdelningar för utbildning och forskning.