Dekanens ställföreträdare

Susanna Öhman, dekan HUV

Under juli 2018 är Susanna Öhman förordnad som tf prodekan och som dekanens ställföreträdare.