Forskningscentrum

Spara favorit 15 mar mars 2017

Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum, varav fyra stycken har sin hemvist vid Fakulteten för humanvetenskap, dessutom finns Forum för genusvetenskap som är en tvärvetenskaplig och campusövergripande plattform.

Dessa fungerar som spjutspetsar för våra profilområden, men också som arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter.