Medarbetare på HUV-fakulteten

Spara favorit 8 dec december 2017

Här finner du alla anställda på fakulteten för humanvetenskap.

Alla medarbetare

Kansli- och utbildningschefer

Karin Olsson, kanslichef

Mia Wiklander, utbildningsadministrativ chef

Handläggare nämnds- och ledningsstöd

Pontus Cavallie-Wase, handläggare, sekreterare fakultetsnämnd

Maria Evans, handläggare råd för utbildning på forskarnivå, RUF

Louise Malmgren, handläggare anställningsråd, AR

Anna Scherdin, kvalitetshandläggare

Eva Staffansson, handläggare grundutbildningsråd, GRU

Fakultetshandläggare utbildning

Sundsvall

Ann-Christine Jansson, UTV 
Cecilia Kankaanoja, EVJ, SHV  
Jenny Berglind Borin, OMV 
Lena Jonsson, HUM
Åsa Nyberg, UTV

Östersund

Anna-Lena Sourra, SOA, TUG
Tobias Ohlsson, PSY, HLV
Sara Lindahl, föräldraledig

Fakultetsadministratörer utbildning

Sundsvall

Carina Ring, SHV

Carina Sundström, HUM

Carina Åhlund, EVJ

Gunilla Lindgren, UTV

Jenny Berglind-Borin, OMV  

Lena Jonsson, HUM

Monika Nyholm, UTV, HUM  

Sanna Jansson, UTV

Susanne Ståhlberg, UTV, OMV, HLV

Åsa Nyberg, UTV, HUM

Åsa Viklund, UTV

 

Östersund

Lena Jörgensen, SHV, TUG

Maria Skoglund, HLV, HUM, EVJ

Maria Görlin, PSY 

Maria Hjalmarsson, EVJ 

Maria Sundberg, SOA
      
Mikael Wassdahl, OMV

Anna Vedin, föräldraledig

Fakultetsadministratörer forskning

Larsåke Lindström, RCR, Risk and Crisis Research Centre

Märit Christensson
, ETOUR, Turismforskningsinstitutet

Sture EspwallNVC, Nationellt Vintersportcentrum

Åsa Nyberg, CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer

99
5