Här finner du de vanligaste tjänster som du kan boka och beställa.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen BOKA OCH BESTÄLL. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 14 svenska sidor och 6 engelska sidor som är taggade med BOKA OCH BESTÄLL. Innehållet kan variera beroende på språk.

Learning Lab i Sundsvall

Här bokar du universitetsbibliotekets Learning Lab (N510) , inspelningsrum (N511), konferensrum (N515) samt handledningsrum (N516).

Upphandling

Mittuniversitetets upphandlings- och inköpsregler gäller för universitetets samtliga organisatoriska enheter samt de projekt där universitetet deltar. Alla inköp och upphandlingar ska ske i samarbe...

Serviceportalen

Via Serviceportalen kommer du som anställd i kontakt med flera av universitetets servicefunktioner som finns till som stöd för dig till exempel Vaktmästeriet, Biblioteket, IT-helpdesk och...

Reskort

Det finns möjlighet att ansöka om ett reskort som kan användas som betalningsmedel för resa via tåg/buss mellan Mittuniversitetets campusorter.

Översättning och språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning mellan engelska och svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, och dels externa leverantörer att...

Bokbeställning

Välkommen till Mittuniversitetets bokbeställningstjänst för medarbetare, som administreras av Servicecenter.

Lokalbokning

Vill du göra en lokalbokning? Här kan du göra det.

Upphandling

Mittuniversitetets upphandlings- och inköpsregler gäller för universitetets samtliga organisatoriska enheter samt de projekt där universitetet deltar. Alla inköp och upphandlingar ska ske i samarbe...

Boka resor

Att resa under den pågående pandemin är förstås inte att rekommendera, men ibland kan undantag behöva göras. Då vi för tillfället står utan resebyrå behöver du själv boka din resa. En upphandling a...