Publicera strategiskt och hur du ökar din synlighet är något av det du behöver tänka på vid publicering.

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen PUBLICERING. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 10 svenska sidor och 9 engelska sidor som är taggade med PUBLICERING. Innehållet kan variera beroende på språk.

Predatory publishing

Predatory publishing is a growing phenomenon in the academic publishing. There is no exactly definition of a predatory publisher, however you can describe them as publishers who charge a fee (APC)...

Rapportserier

Mittuniversitetets rapporter publiceras vanligtvis inom ramen för en rapportserie utgiven av en avdelning, ett forskningscentrum eller en forskargrupp.

Avhandlingar

Avhandlingar vid Mittuniversitetet publiceras i två serier – en för doktorsavhandlingar och en för licentiatavhandlingar.

Kostnadsfri OA-publicering

Publicera open access kostnadsfritt via nationella biblioteksavtal med ett antal olika förlag. Mittuniversitetets bibliotek ingår i olika nationella så kallade transformativa avtal, för dig som...

Upphovsrätt

Läs om upphovsrätt, parallellpublicering och publiceringsavtal.

FörfattarID

Genom ett eget författarID ges möjligheten att bättre kunna knyta korrekta forskningspublikationer till rätt upphovsperson. Ett författarID är unikt och följer med dig genom hela din forskarkarriär...

Publicera strategiskt och öka din synlighet

Publicera strategiskt  Välj tidskrifter som finns i Web of Science eller Scopus Välj helst tidskrifter med hög impact factor i Web of Science (även Scopus och Google Scholar har liknande värden)....

Publicera

Avhandlingar vid Mittuniversitetet publiceras i två serier – en för doktorsavhandlingar och en för licentiatavhandlingar samt digitalt i DiVA.

Open Access

Open Access betyder att vetenskapliga resultat görs fritt tillgänglig på Internet. Det gäller främst vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter men även böcker och forskningsdata. Vissa...

Forskningskommunikation

Med forskningskommunikation menas här den kommunikation som sker via populärvetenskapliga kanaler, till exempel via massmedier, sociala medier och föreläsningar. Sådant som brukar samlas under...