InterPARES Trust & CEDIF, Mittuniversitetet

Spara favorit 9 aug augusti 2016

Inom ramen för InterPARES Trust (ITrust) anordnar Centrum för digital informationsförvaltning (CEDIF) ett symposium på Kungliga biblioteket i Stockholm den 14 maj i samarbete med Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet.

CEDIFvid Mittuniversitetetbedriver forskning kring hantering och förvaltning av verksamhetsinformation. Det pågående projektet God Informationsförvaltning (GoInfo) tar fram metoder och verktyg för god informationsförvaltning inom olika former av verksamheter och dess olika informationsfaser. Projektet samverkar med Riksarkivets e-ARD projekt.

ITrust är ett multinationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker frågor rörande de stora digital informationsmängder som ryms under beteckningar som Big Data och Molnet. Projektet fokuserar på trovärdighet och information som hanteras mellan olika organisationer. Målet är att ta fram teoretiska och metodiska verktyg för att identifiera och skapa balans mellan integritet och tillgång, sekretess och öppenhet. ITrust innefattar fler än 50 universitet och organisationer, både nationella och multinationella, offentliga och privata, i hela världen. Deltagande forskare är experter inom arkivvetenskap, dokumenthantering, diplomatik, juridik, informationsteknologi, kommunikation, e-handel, hälsoinformatik och IT-säkerhet med mera.

Många forskare från Europa, Kanada och vidare kommer att vara representerade i Stockholm. Totalt deltar mer än 240 forskare från hela världen i ITrust-projektet.

Höjdpunkter under dagen (Symposiet kommer att hållas på engelska):

  • Authentic records online: an achievable goal? Keynote speaker Luciana Duranti, professor vid University of British Columbia och projektledare för Interpares Trust
  • Internationell forskningsrapportering från Interpares Trust
  • Stockholms stadsarkivs strategi för öppna data
  • Cedifs forskning och Riksarkivets e-ARD Projekt

Program:

Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society

InterPARES Trust & CEDIF, Mid Sweden University

National Library of Sweden, Stockholm, 14 May 2014

Sponsored by Stockholm City Archives

09:00 - 09:30  Registration
09:30 Welcome: Professor Karen Anderson, Lennart Ploom,Stockholm City Archives
09:55  Authentic records online: an achievable goal? Keynote:Professor Luciana Duranti, University of British Columbia and Director InterPARES Trust
10:25 Cloud Contracts, Corinne Rogers, University of British Columbia and Project Coordinator, InterPARES Trust. Research undertaken by Yvette Hackett, Independent Visual Media Archivist, Canada and Robert McLelland,UBC Graduate Research Assistant.
10:50 Records in the Cloud, Professor Basma Makhlouf Shabou,Geneva School of Business Administration
11:15 -12:30 LUNCH BREAK AT OWN EXPENSE
12:30  Networks, Authenticity, Metadata, and the Cloud, Joseph T. Tennis, University of Washington
12:55 Record Keeping in Open data and Open Government Environments,  John McDonald, Independent Archives Consultant, Canada, Valerie Leveille, UBC Graduate Research Assistant
13:20 Retention and disposition processes in the Government of Israel’s Ministry of Foreign Affairs Internet website, Assaf Tractinsky, National Archives of Israel and Silvia Schenkolewski-Kroll, Bar-Ilan University.
13:45 Comparative analysis of implemented governmental e-Services, Professor Hrvoje Stancic, University of Zagreb
14:10 Models for monitoring and auditing of Compliance in the flow from registration to archive in e-registers, ProfessorVjeran Strahonja, University of Zagreb
14:35  REFRESHMENT BREAK
15:00 Stockholm City Archives Open Data Strategy, Elisabeth Klett
15:25 The e-ARD Project,  Caspar Almalander, National Archives of Sweden
15:55 GOINFO (Good Information Governance) Project, Mid Sweden University research report. Göran Samuelsson, Ann-Sofie Klareld, Stefan Berggren, Erik Borglund, Karen Anderson
16.40 Look forward to seeing you: Final discussions
17:00 
Close

 

Anmälan är nu stängd!

 

För mer information

Kontakta professor Karen Anderson, projektledare för InterPARES Trust Europeiska team: Karen.anderson@miun.se Mobil: 0702-72 58 17