Cedif

Spara favorit 12 jun juni 2013

Centrum för digital informationsförvaltning, CEDIF, fungerar som en vetenskaplig resurs för hantering och förvaltning av verksamhetsinformation.

Den forskning som bedrivs inom CEDIF är både egna initierade projekt, i samverkan med andra institutioner och grupperingar både nationellt och internationellt. Inom pågåenden forskningsprojekt arbetas nya metoder och verktyg fram för god informationsförvaltning inom olika former av verksamheter och dess olika informationsfaser.

Läs mer om CEDIF