Branschsamverkan IT

Spara favorit 9 jan januari 2018
Företag som ingår i Branschsamverkan IT

Branschsamverkan IT är ett nätverk vars syfte är att stärka kompetensförsörjningen i regionen och till dess företag och organisationer för att skapa en ökad konkurrenskraft. Vi siktar på långsiktig framgång genom rätt personer med rätt kunskap.

Inom nätverket är både Mittuniversitetet, företag och organisationer och studenter representerade. Tillsammans är målet att bedriva en spännande, inspirerande och levererande arena där Mitttuniversitetet och it-branschen möts.

Mittuniversitetet har huvudansvaret för Branschsamverkan IT och den som jobbar med att driva nätverket på universitetet är Linn Madsen och Teresia Edling Hultgren, samverkansutvecklare.

Kontakt

Vill du och ditt företag bli medlem i Branschsamverkan IT eller få informationsbrev och inbjudningar. Ta kontakt med: 

Teresia Edling Hultgren
teresia.edling-hultgren@miun.se
010-142 83 04

Linn Madsen
linn.madsen@miun.se
010-142 78 22