Aktivitetsformulär för företag

Spara favorit 7 jun juni 2017

I formuläret nedan fyller ni i vilken eller vilka aktiviteter ert företag är intresserade av att göra för och tillsammans med studenterna på Mittuniversitetets IT- och data-ubildningar.

Kort information om vad Branschsamverkan IT gör för er vid respektive aktivitet:

Studiebesök

Studiebesök arrangeras i era lokaler och vi hjälper er att distribuera inbjudan till önskad studentmålgrupp.

Gästföreläsning

Vi hjälper er att boka en lokal om ni vill hålla gästföreläsning på campus. Om ni vill bjuda studenterna på mat eller fika i samband med en gästföreläsning på campus så hjälper vi er att beställa det, men ni står för kostnaden. Vi hjälper er att distribuera inbjudan till önskad studentmålgrupp.

Egna event

Om ni vill bjuda in studenter till ett event som ni själva anordnar så hjälper vi er att distribuera er inbjudan till önskad studentmålgrupp.

Följ en yrkesverksam

Om ni vill erbjuda studenter att följa en yrkesverksam på ert företag hjälper vi er att distribuera inbjudan från er till önskad studentmålgrupp.