Årshjul för Branschsamverkan IT

Spara favorit 6 jul juli 2016

Branschsamverkan ITs årshjul ger en översikt över vilka aktiviteter och events som samverkansplattformen genomför under ett år. För mer ingående information om enskilda händelser se kalendariet.