Professor i maskinteknik med inriktning mot experimentell mekanik

Mittuniversitetet, Institutionen för naturvetenskap

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Arbetsuppgifter:
Mittuniversitetet startar ett stort forskningsprogram om vedbaserade fibrers beteende i industriella tillverkningsprocesser. Med detta vill vi stödja utvecklingen av nya materialegenskaper och ytterligare minskning av koldioxidavtrycket för skogsbaserade industrier och därmed tillväxten av svensk bioekonomi. Vi kommer att hantera frågor kring skogsindustriell processforskning på ett nytt sätt genom att fokusera på de dynamiska mekaniska fenomen som de inhomogena fibrerna upplever när de samverkar under olika bearbetningssteg. Programmet kommer att drivas av vårt forskningscenter FSCN (www.fscn.se/en) tillsammans med experter på informations- och sensorteknik från forskningscentret STC (www.stc.se/en) i samarbete med industripartners.

För att stärka det nya forskningsprogrammet söker vi en ny professor som vill studera beteendet hos system av biobaserade partiklar under dynamisk belastning och utveckla karakteriseringsmetodik för detta. Av särskild vikt skulle vara att studera - direkt eller indirekt - hur fiberdeformationer beror av deras geometriska egenskapsfördelningar och viskoplasticitet, med eller utan närvaron av ett flytande medium. Vi föreställer oss att en rad metoder kan användas för att extrahera direkt och indirekt information och välkomnar de sökande att beskriva hur de skulle vilja ta itu med problemet.

Undervisning är en viktig del av alla akademiska positioner vid Mittuniversitetet och att den nya professorn förväntas att ansvarsfullt bidra till såväl genomförande som utveckling av våra civilingenjörsprogram inom maskinteknik och teknisk fysik.

Behörighet och bedömningsgrund
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt fastställda kvalitetskriterier för professorsanställning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (Kvalitetskriterier för anställning som professor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier). Vid bedömningen läggs vikt vid den sökandes pedagogiska och vetenskapliga meriter samt hur den forskningsplan som sökande beskriver i sin ansökan passar in i forskningsmiljön. Meriterande är också redovisad förmåga att planera, ansöka medel för och genomdriva forskningsprojekt i samarbete med akademiska partners och näringslivet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av Dan Bylund, prefekt, +46 10 142 8909, Dan.Bylund@miun.se och Kaarlo Niskanen, centrumledare för FSCN, +46 10 142 81 99 el. +46 76 807 8599, kaarlo.niskanen@miun.se. Se även våra hemsidor www.miun.se/nat, www.miun.se/fscn och www.miun.se/stc.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-09-19

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse

 • Löneform

  Individuell lönesättning tillämpas

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/1226

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2021-06-16

 • Sista ansökningsdag

  2021-09-19

Logga in och sök jobbet