Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Sociologi ingår, tillsammans med genusvetenskap, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Den utlysta anställningen är stationerad i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning.

Ämnet är knutet till två starka forskningsmiljöer, Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV).

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör framför allt undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå. Undervisning kommer framförallt att bedrivas som campusundervisning inom Risk- och krishanteringsprogrammet. Till arbetsuppgifterna hör även att i viss mån arbeta i forskningsprojekt inom RCR (Risk and Crisis Research Centre).

Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av sociologiämnet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig för anställning som adjunkt är den som avlagt kandidatexamen i sociologi, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§)

Den som ska anställas som adjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning. Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Bedömningsgrunder
För adjunkt ligger fokus på bedömningen på den pedagogiska skickligheten men erfarenhet av forskning är meriterande, i synnerhet forskning med inriktning mot ämnets forskningsinriktningar. Undervisning inom sociologi med inriktning mot risk- och krishantering är meriterande. Erfarenhet av deltagande i forskningsprojekt inom risk- och krisforskning är meriterande.

Upplysningar om ämnets undervisning lämnas av studierektor Elin Montelius, e-post elin.montelius@miun.se eller tel. 010-142 81 88 och kring ämnets forskning av ämnesföreträdare Katarina Giritli-Nygren, e-post katarina.giritli-nygren@miun.se eller tel. 010-142 88 43. Upplysningar kring anställningen och institutionen lämnas av lämnas av prefekt Pär Olausson, e-post par.olausson@miun.se eller tel. 010-142 85 47, eller proprefekt Susanna Öhman, e-post susanna.ohman@miun.se, tel. 010-142 81 85.

Anställning: Visstidsanställning i 6 månader med omfattning 50% av heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. (se instruktioner till sökande på handläggningsordningar)

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-10-08.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Deltid

 • Tillträde

  Tillträde enligt överenskommelse.

 • Löneform

  Individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  50 %

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/1974

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Gertrud Olauzon, Fackförbundet SACO, 010-142 83 58
 • Publicerat

  2021-09-08

 • Sista ansökningsdag

  2021-10-08

Logga in och sök jobbet