Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering.  Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, regional och lokal utveckling, företagsutveckling och turism.

Institutionen utlyser inom ämnet företagsekonomi en licentiandtjänst inom forskningsprojektet ”Enhancing entrepreneurship in rural areas through local food systems” finansierat av Kamprad forskningsstiftelse. Projektet undersöker med både kvalitativa och kvantitativa metoder hur kopplingen mellan entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar och lokala livsmedelssystem kan bidra till hållbar regional och lokal utveckling. Syftet är således att belysa och analysera lokala livsmedelssystems styrkor, möjligheter, svagheter och utmaningar. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledare.

För anställningen är det meriterande att den sökande har en akademisk och/eller praktisk bakgrund inom entreprenörskap och har en förtrogenhet inom de kulturella och kreativa näringarna, gärna med koppling till livsmedelssystem. Det är även meriterande om den sökande har erfarenhet av empirinära studier och samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Av vikt är att licentiandstudenten kan bidra till den verksamhet som bedrivs på universitetet, till exempel inom utbildning och administration, samt till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen, men kan eventuellt förlängas till att inkludera tid fram till doktorsexamen.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier om minst 80 % samt administration och/eller undervisning om upp till 20 % under två och ett halvt år.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (två-fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en idé kopplad till projektets inriktning och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras. Se projekthemsida för mer information om projektet: https://www.miun.se/Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/enhancing-entrepreneurship-in-rural-areas-through-local-food-systems/

Personliga förmågor
Vi ser att du är en kritiskt tänkande person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77.

Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning och tillträde
Denna anställning avser en heltidsanställning under två och ett halvt år och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Lön: Ingångslönen fastställs enligt en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats (er) och andra relevanta publikationer, den kortfattade projektskissen om två-fyra sidor, samt något om varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-08-01.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde 1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1329

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-06-08

 • Sista ansökningsdag

  2022-08-01

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-07-02