Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision, små och medelstora företags tillväxt samt strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, regional och lokal utveckling, företagsutveckling och turism.

Den utlysta anställningen knyter an till civilekonomprogrammets fördjupningsinriktningar och i bred bemärkelse ska licentiandprojektet vara kopplat till områdena marknadsföring & affärsutveckling eller redovisning & finansiering. Det kan samtidigt relatera till någon eller några av de inriktningar som står i centrum för CERs verksamhet beroende på den sökandes intresseområden. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledaren.

För anställningen är det meriterande att den sökande kan utföra ekonomiska beräkningar. Anställningen förutsätter också förtrogenhet med empirinära undersökningar då en stor del av forskningen sker i samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Av stor vikt är att den forskarstuderande kan bidra till den verksamhet som bedrivs inom företagsekonomiämnet, även inom utbildning och administration, och till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen.

Arbetsuppgifter
Forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (på max fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras.

Personliga förmågor
Vi ser att du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt administration och/eller undervisning (20 %) under två och ett halvt år. Tillträde 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Stationeringsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och andra relevanta publikationer samt en kortfattad beskrivning av dels forskningsintressen och varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen (högst två A4-sidor) och dels den ovan nämnda projektskissen (på max fyra A4-sidor).

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-05-31.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  1 september 2022 eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/951

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-04-29

 • Sista ansökningsdag

  2022-05-31

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-26