Doktorand i kemiteknik med inriktning mot cellulosabaserade filtermaterial

Mittuniversitetet, Institutionen för kemiteknik

Institutionen för kemiteknik har sin verksamhet på Campus Sundsvall. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom energiteknik och kemiteknik.

Vid forskningscentret FSCN finns en stark forskningsmiljö inom material- och processteknik. Vi arbetar multidisciplinärt och utvecklar kunskap och teknologi som framför allt möjliggör resurseffektiva processer, ny eller förbättrad funktionalitet hos biobaserade material och energimaterial. Genom nära samverkan med företag håller vi oss uppdaterade om marknadens behov och stöder kunskapsutvecklingen inom näringslivet.

Vi söker nu en doktorand som ska arbeta med aktiva luftfiltermaterial gjorda av modifierade cellulosafibrer för att på effektivare sätt kunna avskilja luftföroreningar som nanopartiklar och virus med bibehållen eller förbättrad luftpermeabilitet. Projektet ingår i forsknings­programmet NeoPulp som nyligen har startats inom FSCN, där ett viktigt mål är att utveckla ny analysmetodik för fibrer, fibermaterial och dess tillverkningsprocesser. Läs gärna mer om vår forskargrupp i teknisk yt- och kolloidkemi och om NeoPulp på vår hemsida www.miun.se/en/fscn.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetet innefattar modifiering och optimering av egenskaperna hos cellulosa och inrymmer avancerad materialkarakterisering med fysikaliska och kemiska metoder i vårt material- och innovationslab, MILAB.  Under projektet kommer även design av verkliga filterapplikationer och testning av dessa att förekomma. Huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker kandidater som är intresserade av att kombinera teoretiska och praktiska kunskaper inom kemi, fysik och teknik. Erfarenhet av laborativt arbete, olika analysmetoder som till exempel AFM, XRD och elektronmikroskopi är meriterande. Meriterande är också förmågor som att kunna arbeta självständigt, samarbeta, formulera och ta itu med forskningsproblem samt kommunicera muntligt och skriftligt. Dessa förmågor, yrkeserfarenhet och möjligen andra relevanta färdigheter kan styrkas med hjälp av kompletterade dokument. Personliga egenskaper bedöms främst utifrån referenser och intervjuer med de sökande.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen, med delavstämning och utvärdering vid halvtid (licentiatexamen/halvtidsseminarium).

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Information
Ytterligare information kan erhållas av Christina Dahlström, forskningsledare, telefon 010-142 8813, christina.dahlstrom@miun.se eller Madelen Olofsson, rekryterande chef, telefon 010-142 8867, madelen.olofsson@miun.se. Se även www.miun.se/en/fscn.

Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt vårt forskningsområde motsvarar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, och andra dokument som du vill åberopa (betygsutskrifter, kontaktuppgifter till dina referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-12.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  2022-09-01 eller efter överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1122

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-05-10

 • Sista ansökningsdag

  2022-06-12

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-26