Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Mittuniversitet och Sundsvalls kommun samverkar i forskningsprojektet; En studie med fokus på utvärdering av effekter av positivt beteendestöd i två skolor i Sundsvalls kommun, och projektet sker inom ramen för Programmet Framtidens Välfärd - Vård och Skola och fokusområdet Hälsa och lärande. Vidare förväntas projektet kunna bidra med kunskap som är relevant för pedagogisk forskning och omvårdnadsforskning inom följande områden;

 • Lärmiljöer och studiero för eleverna
 • Lärares ledarskap i klassrummet
 • Positivt beteendestöd
 • Elevers lärande och hälsa

Projektets fokus är att minska problemskapande beteenden i klassrummet, öka de akademiska resultaten samt skapa gynnsamma förutsättningar för studiero och elevhälsa. En interventionsstudie kommer att genomföras vid två mellanstadieskolor skolor Syftet är att öka lärares kunskap om hur de systematiskt kan arbeta med ett positivt beteendestöd i klassrummet. Målet för projektet är att öka lärarnas kompetens om deras ledarskap i klassrummet och skapa en gynnsam lärmiljö. Vidare avser projektet att arbeta med ett forskningsbaserat förhållningssätt med personalen där olika resultat under interventionen mäts, utvärderas och slutligen kommuniceras och möjligen implementeras i andra skolor i kommunen.

Institutionen för utbildningsvetenskap söker nu en doktorand (doktorandtjänst 2,5 år) till detta projekt.

 Arbetsuppgifter
Som doktorand blir du antagen till forskarutbildning vid institutionen för utbildningsvetenskap i ämnet pedagogik och kommer att tillsammans med handledare ansvara för datainsamling, analys och återrapportering i projektet. Datainsamlingen planeras utgöra grund i kommande avhandlingsarbete.

Behörighet
Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän

behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets allmänna studieplan:

 Bedömningsgrund: Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:

 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
 • God förmåga att hantera krav och motgångar.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två och ett halvt års studier på 80 % och beräknas leda fram till en licentiatexamen i ämnet Pedagogik. Förutom forskarutbildning som omfattar 80% av heltid kan andra uppgifter (tex undervisning) om 20% ingå i anställningen som då motsvarar heltidstjänst. Anställningen omfattar 100% med tillträde enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För mer information
För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, ta kontakt med: Marcia Håkansson Lindqvist prefekt vid institutionen telefon 010-142 7849 marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller Lena Boström, projektledare och professor i pedagogik, telefon 010-142 8362 lena.bostrom@miun.se

Ansökan

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Intressebeskrivning där du redogör för ditt forskningsintresse och den angivna inriktningen i den utlysta tjänsten, samt dina förväntningar på forskarutbildningen.
 • Examensarbete eller magister/masterarbete.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-06-15.

 

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Enligt överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Sundsvall

 • Län

  Västernorrlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/1113

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Publicerat

  2022-05-11

 • Sista ansökningsdag

  2022-06-15

Logga in och sök jobbet

Sidan uppdaterades 2022-05-25