Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Vid Institutionen för Utbildningsvetenskap bedrivs i internationellt och nationellt samarbete och regional förankring forskning inom lärarutbildning.

I samarbete med Östersunds kommun söker vi nu en doktorand inom det pedagogiska området förskolan.

Arbetsuppgifter: Forskarstudier och undervisning och/eller administrativa sysslor.

Beskrivning av doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en doktorand som är tydligt intresserade av att bedriva forskning inom det pedagogiska området förskolan.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: I enlighet med det som angavs vid godkännande
från dekan att rekrytering får inledas. Forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller 
undervisning (20 %) under fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i ämnet är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörigheten anges med i enlighet med det som finns angivet i antagningsordningen och ämnets
allmänna studieplan:

Allmän behörighet anges i antagningsordningen http://www.miun.se/siteassets/forvaltning/
styrdokument/4.-utbildning-pa-forskarniva/antagning/antagningsordning-utb-pa-forskarniva.pdf

Allmän behörighet och särskild behörighet anges i ämnets allmänna studieplan. https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/pedagogik/allman-studieplan-pedagogik-rev-181126.pdf

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes uppsats/självständigt arbete på  magister och/eller masternivå eller andra skriftliga prestationer.

Förutom goda ämneskunskaper kommer vikt att läggas vid intresse för forskarstudier med inriktning mot förskolan.

Handläggning:
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kapitel och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde:
Anställningen är på heltid och omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde 1 januari 2022 eller efter överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. 

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Kontaktpersoner: Prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, 010-1427849, Marcia.HakanssonLindqvist@miun.se, Ämnesföreträdare Lena Boström, 010-1428263, Lena.Bostrom@miun.se kontaktperson i ämnet.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på uppsats/självständigt arbete på magister och/eller masternivå i ämnet, en beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst 5 sidor) samt andra relevanta publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-03.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde 1 januari 2022 eller efter överenskommelse

 • Löneform

  Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/2144

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Publicerat

  2021-10-07

 • Sista ansökningsdag

  2021-11-03

Logga in och sök jobbet