Postdoktor i turismvetenskap, inriktning mot beteende, miljö och hållbarhet

Postdoktor i turismvetenskap, inriktning mot beteende, miljö och hållbarhet

Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Inom ämnet turismvetenskap studeras människors resande, företag och organisationer inom turism och besöksnäring samt att turismens effekter på destinationer analyseras. Forskning om turism bedrivs inom ramen för forskningscentret ETOUR https://www.miun.se/etour vid Mittuniversitetet.

Den aktuella tjänsten innebär forskning inom ramen för Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings- och samverkansprogram med Mittuniversitetet som programvärd finansierat av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).

Arbetsuppgifter:
Mistra Sport & Outdoors präglas av dialog och samverkan mellan akademin och partners inom idrotten och friluftslivet kring utmaningar och lösningar. Det innebär ett nära samarbete med andra forskare och externa partners. Programmet består av sex forskningsteman och 10 lärandegrupper. Den aktuella tjänsten som postdoktor ingår i temaområde ”Beteenden, styrmedel och utveckling”. Du förväntas forska med fokus på miljörelaterade beteenden hos individer, grupper, företag och/eller organisationer. Ett specifikt mål är att bättre förstå hur man genom policys, styrmedel och liknande på bästa sätt kan få nämnda aktörer inom idrotten och friluftslivet att omfamna mer miljömässigt hållbara praktiker. I tjänsten ingår att bedriva egen forskning, litteraturstudier, vetenskaplig publicering, medverkan i vetenskapliga konferenser, samt att bidra till en eller flera lärandegrupper med representanter från idrotten, friluftslivet och miljösektorn. Mer information om Mistra Sport & Outdoor finns på hemsidan: https://www.mistrasportandoutdoors.se/.

Anställningen kan eventuellt innefatta undervisning och andra administrativa uppgifter, såsom stöd till projektledning och skriva forskningsansökningar, upp till högst 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer:
För denna tjänst krävs doktorsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper och tidigare erfarenhet av utmaningar kopplade till miljörelaterat beteende angående individer, ideella organisationer, företag och/eller myndigheter. Kunskap om idrott, friluftsliv och miljömässig hållbarhet är meriterande. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av kvalitativ datainsamling, men även kvantitativ datainsamling är meriterande.

Mycket god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet från projektledning är meriterande.

För att kvalificera till en tjänst som postdoktor ska den sökande ha en doktorsexamen som erhållits högst tre år innan ansökningsdatum. Sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas bort från denna treårsperiod (läs mer på Mittuniversitetets anställningsordning).

Personliga egenskaper:
Vi förväntar oss att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till Mistra Sport & Outdoors målsättningar. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret i Östersund.

Anställning: Tidsbegränsad anställning 100% under 2 år.

Tillträde: Snarast möjligt eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Prof. Dimitri Ioannides mailto:dimitri.ioannides@miun.se, Mistra Sport & Outdoors programchef Prof. Peter Fredman mailto:peter.fredman@miun.se samt prefekt Daniel Laven mailto:daniel.laven@miun.se tfn. 010-142 85 47.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Till ansökan ska bifogas: Ett personligt brev som beskriver varför ansökan görs, kvalifikationer i relation till tjänsten samt en idéskiss hur forskningen kan utformas (max 3 sidor). Ett aktuellt CV, kopior av relevanta studiebevis och diplom (masterexamen, fil. dr.)

Forskningsmeriter: Kopia på doktorsavhandling. Även en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 3 publikationer Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen. Referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-23.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Snarast möjligt eller enligt överenskommelse

 • Löneform

  Individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/2607

 • Facklig företrädare
  1. Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  2. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Publicerat

  2021-11-23

 • Sista ansökningsdag

  2021-12-23

Logga in och sök jobbet