Projektassistent till nätverk för samisk forskning och utbildning: Båskoes

Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Universitetet är beläget mitt i södra delen av Saepmie. Vi finns i Sjädtavallie /Sundsvall och Staare/Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i sydsamiskt område.

Nätverket Båskoes är universitetsövergripande och fungerar som en nod för forskare vid Mittuniversitetet och representanter för samiska organisationer, där vi möts i ett gemensamt intresse för samiskt samhälle, kultur och historia. Organisatoriskt är nätverket lokaliserat vid fakulteten för humanvetenskap. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus    Sundsvall. Vid fakulteten forskas och erbjuds utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap. Projektassistenten anställs i ämnet genusvetenskap. Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Den utlysta visstidsanställningen lokaliseras i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning. Arbetet som forskningsassistent bedrivs inom ramen för nätverket Båskoes verksamhet och sker i samarbete med Stiftelsen Gaaltije (För mer information se https://www.gaaltije.se/).

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör att arbeta som assistent i forskningsprojekt, uppgifterna kan även innefatta att assistera vid undervisning i genusvetenskap och/eller sociologi. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av samisk forskning och utbildning vid Mittuniversitetet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som projektassistent är den som innehar kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Den sökande ska kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder:
Utbildning i genusvetenskap, sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne på kandidat- och magisternivå är meriterande. Kunskaper om det samiska samhället och samiska språkkunskaper är meriterande.          

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning i 6 månader med omfattningen 60% av heltid. Tillträde 2022-03-01 eller efter överenskommelse, dock längst till och med 2022-08-31.

Anställningsort: Östersund

Information:
Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, studierektor Elin Montelius, mailto:elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88 samt av universitetets samordnare för Båskoes samt ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, mailto:angelika.sjostedt@miun.se eller tfn 010-1428279.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, samt eventuella arbetsprover.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-14.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Deltid

 • Tillträde

  Tillträde 2022-03-01 eller efter överenskommelse

 • Löneform

  Individuell lönesättning tillämpas

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  60 %

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2022/166

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
 • Publicerat

  2022-01-14

 • Sista ansökningsdag

  2022-02-14

Logga in och sök jobbet