Mittuniversitetet, Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för data och systemvetenskap har verksamhet i två ämnen datateknik och informatik. Vid institutionen finns också en forskargrupp som ingår i universitetets forskargrupp Forum för digitalisering.

Arbetsuppgifter:
Mittuniversitetet söker en universitetsadjunkt i informatik som kan medverka i utbildningen på grundläggande nivå. I arbetet ingår i första hand undervisning inom informatik med tillhörande undervisningsadministration. I arbetsuppgifterna kan kurser i systemutveckling, systemutvecklingsmetodik, vetenskaplig metodik, projektledning och handledning av uppsatser på olika nivåer ingå. Undervisningen sker främst i blandad form.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Sökanden skall ha god förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

Särskilda behörighetskrav:
Vi har behov av kompetens inom områden som praktisk systemutveckling, systemutvecklingsmetodik, vetenskaplig metodik, projektledning, men också ett stort behov av kompetens inom handledning av examensarbeten. Meriterande är därför en person som har arbetat med handledning i allmänhet och handledning av examensarbeten i synnerhet. Viktigt att den sökande behärskar svenska, då vår undervisning sker på svenska

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat 100%, dock längst till och med 2023-08-15. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pär-Ove Forss, 010-142 83 89, par-ove.forss@miun.se eller biträdande prefekt Thomas Persson Slumpi, 010-142 83 73, thomas.persson@miun.se

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för forskningserfarenheter och pedagogisk erfarenhet, med fokus på handledning, vetenskapligt skrivande och vetenskaplig metod.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-05.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

 • Anställningens omfattning

  Heltid

 • Tillträde

  Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

 • Löneform

  Individuell lönesättning

 • Antal lediga befattningar

  1

 • Syssel­sättnings­grad

  100%

 • Ort

  Östersund

 • Län

  Jämtlands län

 • Land

  Sverige

 • Referens­nummer

  MIUN 2021/2003

 • Facklig företrädare
  1. Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  2. Gertrud Olauzon, Fackförbundet SACO, 010-142 83 58
 • Publicerat

  2021-10-08

 • Sista ansökningsdag

  2021-11-05

Logga in och sök jobbet